Podivuhodná elipsa

Nová centrála Mauritius Commercial Bank vyvolala medzi odborníkmi veľkú vlnu záujmu. Na jednej strane sa tak stalo vďaka jej neobvyklej architektúre. Na druhej strane je ale pozoruhodné to, že stavba spĺňa náročné požiadavky na ochranu životného prostredia a získala ekologické osvedčenia GREEN STAR a BREEAM.

Ekologicky šetrná a mimoriadne technicky vyspelá stavba

Päť hodín letu z Johannesburgu, uprostred Indického oceánu, leží ostrov Maurícius: tropické podnebie s priemernou teplotou 23,3°C, suché zimy a vlhké letá. V tomto regióne nie je o vykurovanie žiadny záujem. Najdôležitejšie tu je zabezpečiť energeticky úsporné chladenie. Jednou z odpovedí na túto výzvu je nová budova, ktorá sa odlišuje už svojou neobvyklou architektúrou: nová centrála Mauritius Commercial Bank. Autorom projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2011 je architekt Jean François Koenig.

Mauritius

Energia z vlastnej solárnej elektrárne

Táto unikátna zelená budova berie ohľad na všetky aspekty udržateľnej výstavby a spĺňa vysoké sociálne a ekonomické štandardy. „Okrem úsporného zachádzania s energiou a vodou sem patrí tiež protihluková izolácia, protipožiarna ochrana, bezpečnosť, nakladanie s odpadom a kvalita života“, vysvetľuje Jean François Koenig, ktorý študoval architektúru v Londýne a svoju kanceláriu má na Mauríciu už od roku 1987.

Budova je postavená takým spôsobom, že spotrebuje zhruba o jednu tretinu energie menej než bežné budovy. Eliptická škrupina z betónu, hliníkových plátov a dodatočnej izolačnej vrstvy vytvára výborné izolačné podmienky. denné svetlo preniká do budovy nielen cez prednú a zadnú fasádu, ale tiež cez päť sklenených prstencov okolo elipsy. Sklo týchto prstencov je z energeticky úsporného tmavého skla, ktoré chráni interiér budovy pred prehriatím.

bank

Úsporné zachádzanie s pitnou vodou

V tomto 40 metrov vysokom bankovom komplexe sa nachádzajú pracovné miesta pre 1100 zamestnancov spolu s dvoma veľkými posluchárňami, školiacou miestnosťou a jedálňou. Vlastná solárna elektráreň dodáva väčšinu potrebnej energie. Všade tam, kde je to možné, sa miesto pitnej vody používa dažďová voda alebo recyklovaná šedá voda.

Dažďová voda sa zhromažďuje na streche a následne sa zvádza do štyroch veľkých vodných nádrží a používa sa napríklad na splachovanie WC. Pitná voda sa používa iba na umývanie rúk a v kuchyni. Vodovodné batérie sú vybavené elektronikou, ktorá zabraňuje zbytočnému plýtvaniu vodou. Táto pitná voda sa nestráca, ale tiež sa zbiera do nádrží a čistí sa filtrami. Takto vzniknutá šedá voda sa používa na upratovanie budovy alebo zavlažovanie záhrady.

Vďaka dôslednému uplatneniu energeticky úsporných konceptov bola budova ocenená austrálskym certifikátom udržateľnosti budov GREEN STAR. Navyše je prvou budovou na južnej pologuli, ktorá získala certifikát BREEAM, ktorý hodnotí stavby a ich väzby na životné prostredie.

Centrála Mauritius Commercial Bank – fakty:
 • Rok dokončenia: 2011
 • Vlastník budovy: Mauritius Commercial Bank Ltd.
 • Architekt: Jean François Koenig
 • ZTI projektant: ARUP Sigma/Proburo
 • Inštalatérska firma: Plumbelec Co. Ltd.
Geberit know-how:
 • Inštalačné systémy GIS
 • Elektronické ovládanie pisoárov a umývadlových batérií
 • Zápachové uzávierky
 • Odpadový systém PE-HD
 • Odvodnenie strech Pluvia
 • Potrubné systémy Mepla

Rozhovor s architektom Jean François Koenigom

Je na Mauríciu nedostatok pitnej vody?

V posledných rokoch nespadlo dosť zrážok na to, aby sa naplnili verejné nádrže. Situácia je v poslednej dobe tak napätá, že vláda púšťa vodu len na niekoľko hodín denne. My sme sa pri našej stavbe postarali o to, aby sme si našu spotrebu vody pokryli do veľkej miery z vlastných zdrojov.

Ako k tomu prispel Geberit?

Na splachovanie WC a pisoárov sa používa výhradne dažďová voda a na zavlažovanie záhrady, upratovanie budovy a umývanie áut sa využíva šedá voda. Preto sme len veľmi málo závislí na štátnych dodávkach pitnej vody. Geberit nám nielen dodal výrobky a špičkovú technológiu, ale poskytol nám ohromné know-how pri realizácii nášho systému rozvodu vody.

Čo na vás urobilo najväčší dojem?

Do základov budovy sme umiestnili obrovské nádrže na vodu, ktoré nám umožňujú zhromaždiť potrebné množstvo dažďovej vody. Podľa môjho názoru by sme neboli schopní zviesť dažďovú vodu zo zakrivenej a pomerne členitej strechy do nádrží tak efektívne ako so systémom Pluvia.

„Geberit nás podporil svojim obrovským know-how.“