Hotel Mercure – Bratislava

Mercure je elegantný štvorhviezdičkový hotel blízko Hlavnej stanice a slovenských kasin, v pešej vzdialenosti od centra Starého mesta a od Bratislavského hradu. Unikátny design interiéru kombinuje čisté línie minimalizmu so žiarivými farebnými prvkami a umeleckými doplnkami v štýle pop-artu.

Pôvodný objekt

Pôvodne sa na území Žabotovej a Holekovej ulice nachádzal nárožný objekt administratívnej budovy  s dvorom, ktorého zastavané časti boli zbúrané, a celý pozemok  je určený pre hotelový komplex. Pôvodný objekt administratívnej budovy na ulici Žabotova mal 1 podzemné podlažie a 5 nadzemných podlaží, objekt administratívnej budovy na ulici Holekova  , mal 1 podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Strecha nad nárožným administratívnym objektom bola šikmá. V rámci stavebných úprav je pôvodný objekt rekonštruovaný a zároveň aj nadstavený na 6 a 7.nadzemnom  podlaží.

Mecure

Nový objekt

V Mercure je 175 klimatizovaných izieb s 32″ LCD TV, kúpeľne s vaňou alebo dažďovou sprchou. Všetky izby ponúkajú vybavenie na prípravu kávy a čaju. Izby Standard majú manželskú posteľ alebo dve samostatné postele. Izby Superior a Malé apartmány ponúkajú manželskú posteľ a samostatnú pohovku. Umožňujú prístup k službám Privilege Service s bezplatným Wifi, rozšíreným vybavením kúpeľne, bezplatným zapožičaním filmov, espresso strojom, bezplatnou minerálnou vodou a ponukou medzinárodnej tlače. Salónik ‘Privilege Lounge’ ponúka bezplatné občerstvenie a nápoje 24 hodín denne. Fitness miestnosť je otvorená pre hostí 24 hodín denne.

V každej izbe je k dispozícii bezplatný prístup na internet, pripojenie cez kábel v izbách je bezplatné, ale za Wifi pripojenie v Standard izbách sa platí. Platenie parkovanie je k dispozícii v podzemnej garáži a vonku, potrebná je rezervácia vopred. Dizajn hotela odkazuje na prepojenie medzi Slovenskom a umelcom Andym Warholom.

Špeciálna pochvala odborníkov

Hotel Mercure získal v medzinárodnej súťaži WAN Hotel of the Year 2013 špeciálnu pochvalu porotcov.Odborná porota pozostávajúca zo siedmych členov rôznych svetových národností bola očarená dielom architektonickej kancelárie Jančina architekti – hotelom Mercure. Porotcovia vyslovili obdiv nad renováciou starej administratívnej budovy a jej zmenou na nový hotel elegantného a profesionálneho vzhľadu. Hotel Mercure si tak pripisuje ďalšie hodnotné umiestnenie do svojho zoznamu získaných ocenení.

Program WAN AWARDS si za päť rokov existencie stihol vydobyť silné renomé odbornej verejnosti a v súčasnosti je vôbec najväčším programom architektonických ocenení. Zapojených je doň vyše 1 300 tvorcov, 317 medzinárodných porotcov a 72 krajín.

Informácie o stavbe
 • projektantom bola spoločnosť AKJ s.r.o.
 • stavebníkom hotela bola spoločnosť MAANA s.r.o.
 • prevádzkovateľ hotela je firma Accor
 • sedem podlažný hotel s jedným podzemným podlažím a technológiou na streche
 • 4*hotel s 24 hodinovou službou na recepcii
 • terasovitý objekt s odstupujúcimi podlažiami zo severnej a východnej strany
 • okná – väčšinou francúzske okná v dvoch šírkach so skleneným zábradlím; okná s parapetom vo výške 1000mm; úzke pozdĺžne okná najmä na južnej strane
 • najväčšia časť fasády je svetlošedá omietka, časť fasády tvorí tmavošedá omietka, najmenšiu časť pokrýva tmavošedý cementovláknitý obklad a časť fasády tvorí sklenený obklad s potlačou
 • interiérový parking – 39 parkovacích miest v 1.PP len pre hotelových hostí
 • prístup do parkingu – rampa s videocomom – zamedzenie nežiaduceho prístupu vozidiel, rolovacia sekčná brána s núdzovými dverami a závory
 • stredom dispozície od 2 np prechádza vnútorné átrium s ozdobnou strechou tvorenou bielym štrkom, tmavou bridlicou a svietiacimi tyčami

Podivuhodná elipsa

Nová centrála Mauritius Commercial Bank vyvolala medzi odborníkmi veľkú vlnu záujmu. Na jednej strane sa tak stalo vďaka jej neobvyklej architektúre. Na druhej strane je ale pozoruhodné to, že stavba spĺňa náročné požiadavky na ochranu životného prostredia a získala ekologické osvedčenia GREEN STAR a BREEAM.

Ekologicky šetrná a mimoriadne technicky vyspelá stavba

Päť hodín letu z Johannesburgu, uprostred Indického oceánu, leží ostrov Maurícius: tropické podnebie s priemernou teplotou 23,3°C, suché zimy a vlhké letá. V tomto regióne nie je o vykurovanie žiadny záujem. Najdôležitejšie tu je zabezpečiť energeticky úsporné chladenie. Jednou z odpovedí na túto výzvu je nová budova, ktorá sa odlišuje už svojou neobvyklou architektúrou: nová centrála Mauritius Commercial Bank. Autorom projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2011 je architekt Jean François Koenig.

Mauritius

Energia z vlastnej solárnej elektrárne

Táto unikátna zelená budova berie ohľad na všetky aspekty udržateľnej výstavby a spĺňa vysoké sociálne a ekonomické štandardy. „Okrem úsporného zachádzania s energiou a vodou sem patrí tiež protihluková izolácia, protipožiarna ochrana, bezpečnosť, nakladanie s odpadom a kvalita života“, vysvetľuje Jean François Koenig, ktorý študoval architektúru v Londýne a svoju kanceláriu má na Mauríciu už od roku 1987.

Budova je postavená takým spôsobom, že spotrebuje zhruba o jednu tretinu energie menej než bežné budovy. Eliptická škrupina z betónu, hliníkových plátov a dodatočnej izolačnej vrstvy vytvára výborné izolačné podmienky. denné svetlo preniká do budovy nielen cez prednú a zadnú fasádu, ale tiež cez päť sklenených prstencov okolo elipsy. Sklo týchto prstencov je z energeticky úsporného tmavého skla, ktoré chráni interiér budovy pred prehriatím.

bank

Úsporné zachádzanie s pitnou vodou

V tomto 40 metrov vysokom bankovom komplexe sa nachádzajú pracovné miesta pre 1100 zamestnancov spolu s dvoma veľkými posluchárňami, školiacou miestnosťou a jedálňou. Vlastná solárna elektráreň dodáva väčšinu potrebnej energie. Všade tam, kde je to možné, sa miesto pitnej vody používa dažďová voda alebo recyklovaná šedá voda.

Dažďová voda sa zhromažďuje na streche a následne sa zvádza do štyroch veľkých vodných nádrží a používa sa napríklad na splachovanie WC. Pitná voda sa používa iba na umývanie rúk a v kuchyni. Vodovodné batérie sú vybavené elektronikou, ktorá zabraňuje zbytočnému plýtvaniu vodou. Táto pitná voda sa nestráca, ale tiež sa zbiera do nádrží a čistí sa filtrami. Takto vzniknutá šedá voda sa používa na upratovanie budovy alebo zavlažovanie záhrady.

Vďaka dôslednému uplatneniu energeticky úsporných konceptov bola budova ocenená austrálskym certifikátom udržateľnosti budov GREEN STAR. Navyše je prvou budovou na južnej pologuli, ktorá získala certifikát BREEAM, ktorý hodnotí stavby a ich väzby na životné prostredie.

Centrála Mauritius Commercial Bank – fakty:
 • Rok dokončenia: 2011
 • Vlastník budovy: Mauritius Commercial Bank Ltd.
 • Architekt: Jean François Koenig
 • ZTI projektant: ARUP Sigma/Proburo
 • Inštalatérska firma: Plumbelec Co. Ltd.
Geberit know-how:
 • Inštalačné systémy GIS
 • Elektronické ovládanie pisoárov a umývadlových batérií
 • Zápachové uzávierky
 • Odpadový systém PE-HD
 • Odvodnenie strech Pluvia
 • Potrubné systémy Mepla

Rozhovor s architektom Jean François Koenigom

Je na Mauríciu nedostatok pitnej vody?

V posledných rokoch nespadlo dosť zrážok na to, aby sa naplnili verejné nádrže. Situácia je v poslednej dobe tak napätá, že vláda púšťa vodu len na niekoľko hodín denne. My sme sa pri našej stavbe postarali o to, aby sme si našu spotrebu vody pokryli do veľkej miery z vlastných zdrojov.

Ako k tomu prispel Geberit?

Na splachovanie WC a pisoárov sa používa výhradne dažďová voda a na zavlažovanie záhrady, upratovanie budovy a umývanie áut sa využíva šedá voda. Preto sme len veľmi málo závislí na štátnych dodávkach pitnej vody. Geberit nám nielen dodal výrobky a špičkovú technológiu, ale poskytol nám ohromné know-how pri realizácii nášho systému rozvodu vody.

Čo na vás urobilo najväčší dojem?

Do základov budovy sme umiestnili obrovské nádrže na vodu, ktoré nám umožňujú zhromaždiť potrebné množstvo dažďovej vody. Podľa môjho názoru by sme neboli schopní zviesť dažďovú vodu zo zakrivenej a pomerne členitej strechy do nádrží tak efektívne ako so systémom Pluvia.

„Geberit nás podporil svojim obrovským know-how.“

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou. Obsah a rozsah projektu rieši § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona).

Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 zákona)

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä,

a) Sprievodnú správu

s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

b) Súhrnnú technickú správu

z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

 1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické  riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
 3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, alebo nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
 7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
c) Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán)

v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:

 1. hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
 2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
 3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
 4. ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby,
d) Vytyčovacie výkresy

alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

e) Stavebné výkresy stavby,

z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcii a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f) Statické posúdenie stavby,

ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

g) návrh úpravy okolia stavby

(exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

h) umiestnenie strojov a zariadení

ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácii,

i) projekt organizácie výstavby

ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby musí obsahovať celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.
Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.
Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

Ako správne umiestňovať (obytné) budovy na pozemok

Poloha budovy na pozemku nie je nikdy náhodná – je výsledkom možností, ktoré pozemok ponúka a architektonického zámeru, ktorý je regulovaný pravidlami a normami o umiestňovaní stavby. Toto umiestnenie v území musí rešpektovať ekologický, urbanistický a architektonický charakter a ďalej bezpečnostné, technické a klimatické podmienky prostredia a požiadavky na zdravé životné podmienky.

Pri umiestňovaní (rodinného) domu na parcelu je potrebné mať na pamäti urbanisticko-architektonické požiadavky, ktoré vyžaduje Slovenská technická norma č. 73 4301 – Budovy na bývanie. S niektorými pojmami a pravidlami sa architekt a projektant stretáva počas svojej praxe po celý život. Toto sú najdôležitejšie a najčastejšie používané:

VZDIALENOSŤ RODINNÉHO DOMU OD HRANICE POZEMKU

Vzdialenosť rodinného domu od hranice (susedného) pozemku nesmie byť menšia ako 3 metre. Vo výnimočných prípadoch môže stavebný úrad znížiť túto vzdialenosť na 2 metre.

Tieto pravidlá platia samozrejme iba v prípade samostatne stojacich rodinných domov. V prípade radovej zástavby je možné umiestniť dom až na hranicu vlastného pozemku – legislatíva takýto prípad rieši nasledovne: „stavbu možno umiestniť na hranicu pozemku, ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel“.

info

VZDIALENOSŤ MEDZI RODINNÝMI DOMAMI

Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzialenosť medzi nimi má byť 10 metrov (odporúčaná vzdialenosť), nesmie však byť nižšia ako 7 metrov (minimálna vzdialenosť). Vzájomné vzdialenosti je potrebné merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien domov, resp. od hraníc pozemku.

V mimoriadne stiesnených podmienkach môže stavebný úrad znížiť vzdialenosť medzi rodinnými domami až na 4 metre, ale len v prípade, ak v žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná obytných miestností. V prípade, že na priečeliach domov sa nachádzajú okná obytných miestností, musí byť dodržaná odstupová vzdialenosť min. 7 metrov.

ZASTAVANÁ PLOCHA

Zastavaná plocha = plocha pôdorysného rezu vymedzená vonkajším obvodom zvislých konštrukcií uvažovaného celku (budovy, podlažia alebo ich častí); v I. podlaží sa meria nad podnožou alebo podmurovkou, pričom sa izolačné primurovky nazapočítavajú. (Ľudovo povedané – zastavaná plocha je plocha pôdorysného priemetu prvého nadzemného podlažia, t.j. plocha stavby v kontakte s terénom. Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet markízy, balkónov a podobne.)

Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny. Zastavanou plochou podzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená kolmými priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podzemných podlaží do vodorovnej roviny. (Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.) Podzemný objekt, nad ktorým sa nachádza voľná funkčná plocha na úrovni terénu, nemá zastavanú plochu.

Zastavanou plochou podlažia sa rozumie plocha pôdorysného rezu na úrovni horného okraja podlahy tohto podlažia ohraničená vonkajším okrajom obvodových konštrukcií tohto podlažia vrátane omietok. Pri objektoch poloodkrytých, resp. ich častí, je zastavaná plocha ohraničená vonkajším obvodom obalovej čiary vonkajšieho okraja zvislých konštrukcií. Do zastavanej plochy podlažia sa započítavajú aj plochy lodžií a arkierov. Pri zastrešených stavbách alebo ich častí bez zvislých konštrukcií je zastavaná plocha vymedzená ortogonálnym priemetom strešnej konštrukcie do vodorovnej roviny.

Pre zistenie zastavanej plochy pozemku sa zarátava plocha zastavaná nielen stavbou, ale aj odkvapovými chodníkmi, terasami na úrovni terénu, vonkajšími schodami mimo pôdorysu stavby a inými plošnými stavbami.

Prevodná tabuľka medzi stupňami a percentami

Častokrát sa v praxi stretávame s potrebou určiť prislúchajúcu hodnotu k danej resp. dochádza k situácii keď sa tieto veličiny zamieňajú alebo dokonca nerozlišuje rozdiel medzi nimi. Tabuľky určujú vzájomný vzťah medzi stupňami a percentami a naopak.

Prevod stupňov na %
stupne % stupne % stupne % stupne %
1 1,75 12 21,26 23 42,45 34 67,45
2 3,49 13 23,09 24 44,52 35 70,02
3 5,24 14 24,93 25 46,63 36 72,65
4 6,99 15 26,79 26 48,77 37 75,36
5 8,75 16 28,67 27 50,95 38 78,13
6 10,51 17 30,57 28 53,17 39 80,98
7 12,28 18 32,49 29 55,43 40 83,91
8 14,05 19 34,43 30 57,74 41 86,93
9 15,84 20 36,40 31 60,09 42 90,04
10 17,63 21 38,39 32 62,49 43 93,25
11 19,44 22 40,40 33 64,94 44 96,57

 

Prevod % na stupne
% stupne % stupne % stupne % stupne
1 0,57 26 14,57 51 27,02 76 37,23
2 1,15 27 15,11 52 27,47 77 37,60
3 1,72 28 15,64 53 27,92 78 37,95
4 2,29 29 16,17 54 28,37 79 38,31
5 2,86 30 16,70 55 28,81 80 38,66
6 3,43 31 17,22 56 29,25 81 39,01
7 4,00 32 17,74 57 29,68 82 39,35
8 4,57 33 18,26 58 30,11 83 39,69
9 5,14 34 18,78 59 30,54 84 40,03
10 5,71 35 19,29 60 30,96 85 40,36
11 6,28 36 19,80 61 31,38 86 40,70
12 6,84 37 20,30 62 31,80 87 41,02
13 7,41 38 20,81 63 32,21 88 41,35
14 7,97 39 21,31 64 32,62 89 41,67
15 8,53 40 21,80 65 33,02 90 41,99
16 9,09 41 22,29 66 33,42 91 42,30
17 9,65 42 22,78 67 33,82 92 42,61
18 10,20 43 23,27 68 34,22 93 42,92
19 10,76 44 23,75 69 34,61 94 43,23
20 11,31 45 24,23 70 34,99 95 43,53
21 11,86 46 24,70 71 35,37 96 43,83
22 12,41 47 25,17 72 35,75 97 44,13
23 12,95 48 25,64 73 36,13 98 44,42
24 13,50 49 26,10 74 36,50 99 44,71
25 14,04 50 26,57 75 36,87 100 45,00