Geberit stráži kľudný spánok

Október 1, 2015 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, KONŠTRUKCIE, Princípy navrhovania, STAVBA, Zariaďovacie predmety - autor: Inzercia

Geberit SoundWave Front O akustické pohodlie je vhodné sa postarať už vo fáze projektu a stavby, a to v dvoch smeroch – navrhnutím akusticky optimalizovaných dispozícii a použitím vhodných stavebných materiálov. Pri navrhovaní dispozičného riešenia architekt rozhoduje o tom, či a akým spôsobom umiestniť izby so zvýšenými nárokmi na útlm hluku vedľa kúpeľní, toaliet a kuchýň. Pre spálne existujú iné akustické normy než pre ostatné miestnosti, napríklad kuchyne. Túto situáciu je treba zohľadniť dopredu.

Príčiny stavebných úrazov v stavebníctve

Júl 9, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

PracovneUrazy Front Z dvadsiatich sledovaných odvetví sa práve stavebníctvo nachádza medzi prvými štyrmi odvetviami s najväčším počtom pracovných úrazov. Vyplýva to z výsledkov štatistických analýz (podľa ŠKEČ – štatistickej klasifikácie ekonomických činností), spracovávaných Národným inšpektorátom práce so sídlom v Košiciach, ktoré dávajú možnosť prijímať určité závery. Predovšetkým však potvrdzujú, že stavebníctvo patrí medzi najrizikovejšie odvetvia v Európe. Pri pohľade na celkové zhodnotenie štatistických výsledkov však vidieť aj postupný pokles pracovných úrazov, ktorý zaznamenávame nielen u nás ale aj v zahraničí, čoho dôvodom je, že oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa postupne začala presadzovať do pracovného procesu ako ucelený systém.