Dovozcovia nekvalitného polystyrénu postupne odchádzajú z trhu

Marec 27, 2013 - rubrika: KONŠTRUKCIE, STAVBA, Zateplenie budov - autor: Vladimír Valent

ZdruzenieEPS FrontZo zistení projektu monitoringu kvality expandovaného polystyrénu (EPS) vyplýva, že v minulom roku odišli zo slovenského trhu niektorí dovozcovia EPS. Išlo najmä o výrobcov, ktorým namerali vysoké percento výrobkov nezodpovedajúcich platným normám.

Prostriedky zo ŠFRB na obnovu a zatepľovanie budov sa rýchlo míňajú

Apríl 15, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

frontŠtátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podporuje obnovu a zatepľovanie bytových domov výhodnými úvermi a takmer všetky žiadosti o tento úver prichádzajú v prvom štvrťroku. „Preto aj finančné prostriedky, ktoré sú určené na tento účel, sa veľmi rýchlo vyčerpajú, a tak sa stalo aj tento rok,“ uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľa ŠFRB Zuzana Petrášová.

Záujem o úvery na obnovu budov je obrovský, štát nemá dosť peňazí

Apríl 5, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

frontZáujem o úverovú podporu na obnovu a zatepľovanie bytových budov ďaleko prevyšuje finančné možnosti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Počas prvého štvrťroka 2012 prevýšili požiadavky žiadateľov vyčlenenú sumu na tieto účely o viac ako 37 miliónov eur. “Vlastníci bytov v bytových domoch žiadajú od ŠFRB úvery v účele obnovy bytovej budovy vo výške 63,8 milióna eur a v účele zatepľovania bytovej budovy 17,3 milióna eur,” informoval dnes fond.

Zateplenie korkom, alebo ako vypiť 150 000 fliaš vína.

December 11, 2011 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, GALÉRIA, Zaujímavé stavby - autor: Vladimír Valent

frontAko úplne obyčajný sa pri pohľade z diaľky môže javiť rodinný domček Miroslava Svobody z Mutěnic. Pri obkladaní domu kameňom vynechal miesto pre malý obrázok. Dlho sa mu nedarilo zohnať maliara a tak skúsil vyplniť miesto korkovými zátkami. Z malých nevinných plôch vznikol nápad na obloženie a zateplenie celého rodinného domčeka.

Detail sokla (nepodpivničená časť)

Október 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Základy, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Sokel-Zaklad-FrontSoklová časť obvodového muriva, alebo základov patrí medzi neodmysliteľné časti každého stavebného objektu. S tak častým výskytom detailu soklovej časti prichádza aj nespočetne veľa riešení tohto typického detailu. V tomto článku Vám ukážeme, ako sa dá riešiť zateplenie soklovej časti pri nepodpivničenom úseku. Hlavnou zásadou je správne použitie extrudovaného (XPS) nenasiakavého polystyrénu.

Porotherm Profi40 + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

September 29, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

PorothermProfi-Front Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z tehál pálených Porotherm Profi40 a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplenie na strope)

Máj 17, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Pomúrnica-Odkvap-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.

Detail zateplenia ostenia okien (systém T06 B)

Máj 13, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Ostenie-Okno-T06B-Front Súčiniteľ prechodu tepla (U, [W/(m2.K)]) cez konštrukciu okna je rádovo 5 až 8 krát vyšší ako je súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu obvodovej steny. Preto je ostenie výplní otvorov špecifikované ako tepelný most. Základom správneho návrhu zateplenia detailu ostenia okna je teplotechnické posúdenie. Správne navrhnutý detail vyhovuje obom hygienickým kritériám (1. teplota rosného bodu (povrchová teplota) a 2. teplota pri vzniku plesní).

Detail zateplenia loggie (stenový systém P1.15)

Máj 9, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Balkon-Loggia-P1.15-Front Pri zatepľovaní obytných budov panelového typu treba brať maximálny dôraz na zateplenie tepelných mostov, ktoré treba pri návrhu zateplenia dôrazne eliminovať. Medzi najčastejšie tepelné mosty patria vystupujúce konštrukcie ako balkóny, loggie, markízy a atiky.

Zateplenie obytných budov – základné požiadavky

Apríl 26, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, KONŠTRUKCIE, Teplotechnika, Zateplenie budov - autor: Vladimír Valent

PrincipyZateplovania Front Zateplením obytných budov sa môže ušetriť viac ako 50 % nákladov na teplo. Ekonomické aj ekologické analýzy poukazujú na neodvrátiteľný trend zvyšovania cien energií. Vykurovanie domov predstavuje najväčšiu položku v spotrebe energie domácností a väčšiny firiem. Plytvanie teplom je výrazne aj  vďaka tomu, že ho fyzicky nevidno.