Valcované profily – T profil

Apríl 20, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Prehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných profilov prierezu T s výškou h, šírkou b, hrúbkou prírub t, zaoblením na krajoch prírub R1 resp. R2 na konci stojiny a polomerom R  v mieste spoja príruby a stojiny

Valcované profily – tyče prierezu L – rovnoramenné

Apríl 19, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

ValcovaneProfily-Front Prehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných rovnoramenných profilov prierezu L so stranou b, hrúbkou t, krajnými polomermi na zaoblení R1 a polomerom R ktorý zvierajú obidve strany uholníka

Valcované profily – tyče prierezu U – UPE

Apríl 7, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Prehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných profilov prierezu U – UPE s výškou h, šírkou b, hrúbkou prírub t2, hrúbkou stojiny t1, spojom stojiny a príruby s polomerom R

Normalizované hodnoty tepelných odporov podľa STN 73 0540-2 (2002)

Apríl 5, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

front Tepelný odpor R (m2K/W) vyjadruje odpor 1 m2 konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1K. Tepelný odpor je priamo závislý na teplotechnických a fyzikálnych vlastnostiach stavebného materiálu. Veľkosť tejto veličiny sa predpisuje east Inflatablesv technických normách alebo smerniciach pre projektovanie.

Valcované profily – tyče prierezu I – IPE

Marec 26, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Prehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných profilov prierezu I – IPE s výškou h, šírkou b, hrúbkou prírub t2, hrúbkou stojiny t1, spojom stojiny a príruby s polomerom R1

Prevodná tabuľka medzi stupňami a percentami

Marec 25, 2010 - rubrika: Návrh nosných prvkov, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Častokrát sa v praxi stretávame s potrebou určiť prislúchajúcu hodnotu k danej resp. dochádza k situácii keď sa tieto veličiny zamieňajú alebo dokonca nerozlišuje rozdiel medzi nimi. Tabuľky určujú vzájomný vzťah medzi stupňami a percentami a naopak.

Valcované profily – tyče prierezu H – HE(A)

Február 25, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

frontPrehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných profilov prierezu H – HE(A) s výškou h, šírkou b, hrúbkou prírub t, hrúbkou stojiny s, spojom stojiny a príruby s polomerom R1.

Hmotnosti obdĺžnikových oceľových uzatvorených profilov

Február 24, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

NerovnomerneJakle FrontPrehľad objemových hmotností uzatvorených obdĺžnikových oceľových Jäkl profilov. Rozmerom profilov H(mm) x B(mm) s hrúbkou steny t(mm) je priradená ich hmotnosť na 1m dĺžky.

Plochy a hmotnosti betonárskej ocele

Február 22, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

BetonarskaOcel FrontPrehľad plochy výstuže (cm2) v závislosti od počtu n (ks) prútov betonárskej ocele a ich menovitého priemeru d (mm). Ďalšia tabulka uvádza hmotnosť (kg/m) jedného prútu o priemere d (mm)

Hmotnosti štvorcových oceľových uzatvorených profilov

November 16, 2009 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

frontPrehľad objemových hmotností uzatvorených štvorcových oceľových Jäkl profilov. Rozmerom profilov H(mm) x B(mm) s hrúbkou steny t(mm) je priradená ich hmotnosť na 1m dĺžky.