Rekonštrukcia strechy nad prevádzkou so zvýšenou vlhkosťou

Január 9, 2013 - rubrika: DEKTRADE, LITERATÚRA, Rekonštrukcie, STAVBA - autor: DEKTRADE + ATELIER DEK

DEK-Rekonstrukcia-Strecha-Fasada-FrontNa sklonku roku 2009 sme boli prizvaní realizačnou firmou k objektu nemocničnej vývarovne so zjavnou poruchou fasády. Došlo k jej značnej degradácii ľadovými zhlukmi a cencúľmi. Zoznámime sa s prejavmi a príčinami porúch a ich nápravou.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplenie na strope)

Máj 17, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Pomúrnica-Odkvap-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.

Detail pri hrebeni a štítovej stene (nezateplený krov)

Marec 24, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Strecha-Hreben-Front Odborná verejnosť vie, že každá strecha je taká dobrá, ako sú dobré jej detaily. Preto treba vnímať strechu ako jeden funkčný celok a nepodceňovať dôležitosť jednotlivých detailov. Ide predsa o vašu strechu nad hlavou. Dôležitou súčasťou každej funkčnej strechy je strešné príslušenstvo.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplený krov)

Marec 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Odkvap-Zatepelny-Krov-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.

Zelené strechy

Február 14, 2010 - rubrika: KONŠTRUKCIE, Ploché strechy, Strešné konštrukcie - autor: Vladimír Valent

ZeleneStrechy FrontVeľkou prioritou dnešnej architektúry je prihliadanie na budúcnosť a ekológiu, k tomu prislúchajúca otázka ako vrátiť zastavaným plochám zeleň. Hlavne v mestských oblastiach s veľkou mierou zastavanosti. V týchto oblastiach sú zelené strechy dôležité nielen pre svoj estetický účinok, ale práve preto že v mestách vytvárajú dôležité a cenné biotopy, zlepšujú kvalitu vzduchu a majú mnoho stavebno-technických a stavebno-fyzikálnych predností.

Vegetačné strechy

November 5, 2009 - rubrika: KONŠTRUKCIE, Ploché strechy, Strešné konštrukcie - autor: Vladimír Valent

VegetacneStrechy FrontZelené strechy sú dôležité nielen pre svoj estetický účinok, ale práve preto že v mestách vytvárajú dôležité a cenné biotopy, zlepšujú kvalitu vzduchu a majú mnoho stavebno-technických a stavebno-fyzikálnych predností. V lete „chladia”, v zime „hrejú“ a rovnako aj predlžujú životnosť strechy. Taktiež ich realizácia a to i pri dodatočnom vytváraní, je jednoduchá a finančne nenáročná. Toto sú hlavné faktory, ktoré výrazne ovplynili návrat zelených striech na výslnie.