La Fábrica–premena továrne na architektonický ateliér

Marec 15, 2014 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, NEWS, Svetové stavby, Zaujímavé stavby - autor: Vladimír Valent

LaFabrica-RicardoBofill-TallerArquitectura-FrontV roku 1973 Ricardo Bofill našiel nepoužívanú cementáreň a priemyselný komplex z prelomu storočia skladajúci sa z viac než 30 síl, podzemných galérií a obrovských strojovní. Potenciál tejto stavby sa rozhodol premeniť do sídla architektonického ateliéru “Taller de Arquitectura”. Prestavba, modernizácia a rekonštrukcia trvala dva roky. Továreň bola opustená a čiastočne v troskách. Areál bol plný surrealistických prvkov ako napríklad schodisko ktoré vedie do neznáma, mohutné železobetónových konštrukcie, kusy železa visiace vo vzduchu, obrovské prázdne priestory ktoré boli naplnené mysticitou.

Apartmánový dom Família v Novom Smokovci rozšíril svoju kapacitu

Február 14, 2013 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: Inzercia

FamiliaSmokovec FrontApartmánový dom Família prešiel v posledných týždňoch viacerými zmenami. Okrem rekonštrukcie izieb a zdôrazneniu jeho prorodinnej atmosféry, zvýšený záujem o jeho služby podnietil investorov z Bencont development k ďalšiemu rozšíreniu kapacít. Família sa tak rozrástla štyri nové apartmány v súhrnnej rozlohe 194 m². Dnes tak tento apartmánový dom svojim hosťom ponúka až 21 kvalitne zariadených apartmánov s veľkosťou od 24 do 62 m².

Architektonická tvorba v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Február 11, 2013 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Princípy navrhovania - autor: EuroStav

Architektura-Tvorba-Kulturne-Pamiatky-FrontDohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý generálnou konferenciou UNESCO v roku 1972. Cieľom bolo vytvoriť podmienky na ochranu a zachovanie tých častí kultúrneho dedičstva ľudstva, ktoré majú význam ako dokument zásadného pokroku ľudskej civilizácie v rozličných oblastiach života, alebo ako unikátne lokálne riešenia životných podmienok a potrieb človeka. Za najvážnejšie ohrozenie kultúrneho dedičstva ľudstva boli identifikované meniace sa sociálne a ekonomické podmienky vo svete1). Architektonická tvorba je ich súčasťou – niekedy ako iniciátor, inokedy ako dôsledok. Preto sa naskytajú otázky: Aký je jej aktuálny stav? Ako sa uplatňuje v prostredí najprísnejšej ochrany diel našich predkov?

Rekonštrukcia strechy nad prevádzkou so zvýšenou vlhkosťou

Január 9, 2013 - rubrika: DEKTRADE, LITERATÚRA, Rekonštrukcie, STAVBA - autor: DEKTRADE + ATELIER DEK

DEK-Rekonstrukcia-Strecha-Fasada-FrontNa sklonku roku 2009 sme boli prizvaní realizačnou firmou k objektu nemocničnej vývarovne so zjavnou poruchou fasády. Došlo k jej značnej degradácii ľadovými zhlukmi a cencúľmi. Zoznámime sa s prejavmi a príčinami porúch a ich nápravou.

ART Hotel Kaštiel–nádych prepychu a dekadencie

Január 2, 2013 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, EUROSTAV, Historicke stavby, LITERATÚRA, NEWS, Zaujímavé stavby - autor: EuroStav

Art-Hotel-Kastiel-Tomasov-FrontV roku 2007 sa začala komplexná obnova NKP barokovo-klasicistického kaštieľa v miestnej časti Tomášova – Majorháza. Noví majitelia sa rozhodli obnoviť zdevastované šľachtické sídlo a adaptovať ho pre účely nadštandardného hotela. Počas hľadania optimálneho konceptu obnovy bolo potrebné hneď v úvode definovať základnú propagačnú ideu obnovy. Objekt, ktorý prešiel viacerými vývojovými etapami bolo potrebné prezentovať tak, aby bol funkčný, atraktívny a spĺňal aj požiadavky pamiatkovej ochrany.

Reduta Bratislava (G&D)

Október 8, 2012 - rubrika: ARCH, ARCHITEKTÚRA, LITERATÚRA, Zaujímavé stavby - autor: EuroStav

RedutaBratislavaFrontBudova Reduty patrí k najznámejším a najvýznamnejším historickým kultúrno-spoločenským a reprezentačným objektom Bratislavy. V rokoch 1913 – 1919 ju postavili podľa víťazného súťažného návrhu budapeštianskych architektov M. Komora a D. Jakaba na mieste pôvodnej tereziánskej sýpky.

Začala sa rekonštrukcia zastávky MHD na Zochovej ulici

August 17, 2012 - rubrika: NEWS, Občianské stavby, Tlačové správy - autor: Vladimír Valent

Zochova Front Zastávku mestskej hromadnej dopravy na Zochovej ulici v smere do Petržalky dnes začala rekonštruovať spoločnosť J&T Real Estate. Nová podoba frekventovaného miesta má byť dokončená v druhý septembrový týždeň.

Záujem o úvery na obnovu budov je obrovský, štát nemá dosť peňazí

Apríl 5, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

frontZáujem o úverovú podporu na obnovu a zatepľovanie bytových budov ďaleko prevyšuje finančné možnosti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Počas prvého štvrťroka 2012 prevýšili požiadavky žiadateľov vyčlenenú sumu na tieto účely o viac ako 37 miliónov eur. “Vlastníci bytov v bytových domoch žiadajú od ŠFRB úvery v účele obnovy bytovej budovy vo výške 63,8 milióna eur a v účele zatepľovania bytovej budovy 17,3 milióna eur,” informoval dnes fond.