V roku 2012 porastú ceny stavebných materiálov

Marec 18, 2012 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: TASR

frontRast cien vstupov a riziko ďalšieho roku bez rastu stavebnej produkcie má za následok nevyhnutné zvyšovanie cien stavebných materiálov v roku 2012. Predpovedá to vedúci slovenský výrobca týchto materiálov, spoločnosť Holcim Slovensko.

Recyklácia stavebných materiálov – princípy použitia a dopady na architektúru II

Marec 7, 2010 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Stavebné materiály - autor: Peter Blaha

 RecyklaciaStavebnychMaterialov FrontV tejto kapitole sa budeme zaoberať princípmi (znovu)použitia konkrétnych (recyklovaných) stavebných materiálov, pričom sa zameriame na materiály, ktoré sa v našich končinách v stavebníctve používajú v najväčšej miere.

Recyklácia stavebných materiálov – princípy použitia a dopady na architektúru I

Marec 6, 2010 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Stavebné materiály - autor: Peter Blaha

RecyklaciaStavebnychMaterialov FrontNezávisle na spôsobe života každá ľudská bytosť produkuje odpad. V posledných rokoch sa téma spotreby a s ňou súvisiacou redukciou, re-utilizáciou a re-cykláciou (materiálov, odpadu alebo všeobecne) stáva čoraz naliehavejšou otázkou spoločnosti. Hovoriť o recyklácii v súvislosti s architektúrou je namieste – keď nie z iného dôvodu, tak už len preto, že práve stavebný priemysel je odvetvím, ktoré produkuje množstvo odpadu a preto sa na neho upriamuje veľká pozornosť.

Valcované profily – tyče prierezu H – HE(A)

Február 25, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

frontPrehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných profilov prierezu H – HE(A) s výškou h, šírkou b, hrúbkou prírub t, hrúbkou stojiny s, spojom stojiny a príruby s polomerom R1.

Hmotnosti obdĺžnikových oceľových uzatvorených profilov

Február 24, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

NerovnomerneJakle FrontPrehľad objemových hmotností uzatvorených obdĺžnikových oceľových Jäkl profilov. Rozmerom profilov H(mm) x B(mm) s hrúbkou steny t(mm) je priradená ich hmotnosť na 1m dĺžky.

Plochy a hmotnosti betonárskej ocele

Február 22, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

BetonarskaOcel FrontPrehľad plochy výstuže (cm2) v závislosti od počtu n (ks) prútov betonárskej ocele a ich menovitého priemeru d (mm). Ďalšia tabulka uvádza hmotnosť (kg/m) jedného prútu o priemere d (mm)

Hmotnosti štvorcových oceľových uzatvorených profilov

November 16, 2009 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

frontPrehľad objemových hmotností uzatvorených štvorcových oceľových Jäkl profilov. Rozmerom profilov H(mm) x B(mm) s hrúbkou steny t(mm) je priradená ich hmotnosť na 1m dĺžky.

Objemové hmotnosti stavebných materiálov

November 7, 2009 - rubrika: Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Prinášame Vám prehľad objemových hmotností najpoužívanejších stavebných materiálov. Databáza obsahuje 260 stavebných materiálov logicky zatriedených do kategórii. Objemová hmotnosť je uvádzaná pre každý materiál v dvoch číslach. Prvé uvádza objemovú hmotnosť s relatívnou vlhkosťou materiálu, číslo v zátvorke uvádza objemovú hmotnosť materiálu v suchom stave.