ARCH 10/2013 – Architektúra a voľný čas

Október 15, 2013 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

frontRČasopis ARCH Vám vo svojom jesennom vydaní prináša hlavnú tému: Architektúra a voľný čas. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

EUROSTAV 09/2013–Energeticky úsporné koncepty

September 21, 2013 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav-09-FrontOdborný časopis Eurostav Vám vo svojom jesennom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: obnoviteľné zdroje energií, špeciálne materiály, technológie a konštrukcie pre výstavbu hrubej stavby, fasády a strechy, ekologické materiály, úsporné vykurovanie nízkoemisnými kotlami na biomasu, na drevené pelety, tepelné čerpadlá, rekuperácia, solárne systémy, klimatizácia a vetranie, inteligentné systémy riadenia spotreby energií, solárne zariadenia a fotovoltika…

EUROSTAV 01-02/2013 – Bývanie v rodinnom alebo bytovom dome

Február 22, 2013 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav FrontOdborný časopis Eurostav Vám vo svojom novoročnom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: zdroje vykurovania a ohrevu teplej vody; materiály a technológie pre riešenie fasád, striech, okien, dvier, vrát, balkónov a terás; humanizácia obytného prostredia, debarierizácia, úprava okolia, okrasné záhrady, detské ihriská, drobná architektúra, parkovanie a garážovania, osvetlenie…

ARCH 01-02/2013 – Impulzy pre mesto

Február 4, 2013 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

ArchFrontČasopis ARCH Vám vo svojom novoročnom vydaní prináša hlavnú tému: Impulzy pre mesto. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

EUROSTAV 12/2012 – Oceľ, betón, drevo, sklo

Január 3, 2013 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav FrontOdborný časopis Eurostav Vám vo svojom decembrovom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém využitie kovov, dreva a betónu v konštrukciách budov, murovacie a nové progresívne technológie pre konštrukciu budov, prefabrikáty, kovové a drevené konštrukcie fasád, nové technológie výroby betónov, prísady do betónov, transportbetón, zakladanie stavieb, sanácie betónových, kovových a dreverných konštrukcií, ochrana kovových, drevených a betónových povrchov,  drevené väzníky, drevené krovy,  debniace a pažiace systémy.

ARCH 12/2012 – Just good ideas!

December 15, 2012 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

ArchFront Časopis ARCH Vám vo svojom vianočnom vydaní prináša hlavnú tému: Just good ideas!. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

ARCH 9/2012 – Architektúra a užívateľ

September 14, 2012 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Arch09 frontR Časopis ARCH Vám vo svojom septembrovom vydaní prináša tému: Architektúra a užívateľ. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto dvojčísle rôzne príklady realizácii.

EUROSTAV 6/2012 – Stavebníctvo za rok 2011

Jún 26, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

frontŠieste tohtoročné vydanie odborného časopisu Eurostav Vám prináša tieto zaujímavé okruhy tém: analýza odvetvia stavebníctva na Slovensku za rok 2011, porovnanie výsledkov s okolitými krajinami, analýza bytovej výstavby, analýza realitného trhu, organizovanie trhu so stavebnými materiálmi, trendy rozvoja v nasledujúcich rokoch. Taktiež v tomto čísle najdete rebríček TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2011 v novom členení.

EUROSTAV 5/2012 – Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Jún 12, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav05 FrontPiaté tohtoročné vydanie odborného časopisu Eurostav Vám prináša tieto zaujímavé okruhy tém: koncepty udržateľnej architektúry, materiály pre udržateľnú architektúru, energetická certifikácia, drevostavby, dverné a okenné výplne stavebných otvorov pre energeticky efektívne a nulové domy, solárne a fotovoltaické systémy, tepelné čepadlá.