Veľký výkon v malom balení

November 30, 2015 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, KONŠTRUKCIE, STAVBA, Stavebné materiály, Zariaďovacie predmety - autor: Vladimír Valent

Geberit_Bathroom_Hand_Floordrain_FRONTPodlahový odtok Geberit je univerzálnym a osvedčeným riešením pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy. Svoje využitie nájde tam, kde sa kladie dôraz na čo najjednoduchšiu montáž a čo najnižšiu cenu. Niekedy môže byť výhodou aj malý rozmer roštu, ktorý meria iba 80 × 80 mm. V ponuke je v dvoch dizajnoch z masívnej ušľachtilej ocele. Pod roštom sa skrýva kvalitná technológia, ktorá zaručuje vodotesnú inštaláciu a spoľahlivú funkčnosť. Tak ako aj pri iných svojich výrobkoch dbá Geberit na jednoduchú údržbu. Pod roštom sa nachádza hrebeňová vložka, ktorá sa dá ľahko vybrať a vyčistiť. Možno tak účinne predísť zaneseniu zápachovej uzávierky a odpadového potrubia.

Geberit Sovent – Perfektná kanalizácia pre výškové budovy.

November 1, 2015 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Inžinierské siete, KONŠTRUKCIE, STAVBA, Stavebné materiály - autor: Vladimír Valent

Geberit-Sovent-Front Tvarovky Geberit HDPE Sovent zabezpečujú vyrovnávanie tlaku vo zvislom odpadovom potrubí výškových budov, a tým zvyšujú jeho kapacitu a kompletne nahrádzajú doplnkové vetracie potrubie. Tým umožňujú znížiť náklady na realizáciu kanalizačného systému vo výškových budovách.

Minimálne sklony kanalizačných stôk

Marec 11, 2012 - rubrika: Inžinierske siete, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontProfily stokovej siete je potrebné navrhovať tak, aby boli zaistené minimálne unášacie rýchlosti, pri ktorých nedochádza k zanášaniu potrubia.

Vzdialenosti podzemných inžinierskych sietí v súbehu

December 13, 2011 - rubrika: Inžinierske siete, Inžinierské siete, KONŠTRUKCIE, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontTabuľka najmenších dovolených vzdialeností medzi jednotlivými inžinierskymi sieťami podľa STN 73 60 05. Tabuľka určuje vzdialenosť inžinierskych sietí v súbehu. jedná sa o kolmú vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými inžinierskymi sieťami. Všetky hodnoty sú uvedené v metroch.