Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplenie na strope)

Máj 17, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Pomúrnica-Odkvap-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.

Detail zateplenia ostenia okien (systém T06 B)

Máj 13, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Ostenie-Okno-T06B-Front Súčiniteľ prechodu tepla (U, [W/(m2.K)]) cez konštrukciu okna je rádovo 5 až 8 krát vyšší ako je súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu obvodovej steny. Preto je ostenie výplní otvorov špecifikované ako tepelný most. Základom správneho návrhu zateplenia detailu ostenia okna je teplotechnické posúdenie. Správne navrhnutý detail vyhovuje obom hygienickým kritériám (1. teplota rosného bodu (povrchová teplota) a 2. teplota pri vzniku plesní).

Detail zateplenia loggie (stenový systém P1.15)

Máj 9, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Balkon-Loggia-P1.15-Front Pri zatepľovaní obytných budov panelového typu treba brať maximálny dôraz na zateplenie tepelných mostov, ktoré treba pri návrhu zateplenia dôrazne eliminovať. Medzi najčastejšie tepelné mosty patria vystupujúce konštrukcie ako balkóny, loggie, markízy a atiky.

Detail pri hrebeni a štítovej stene (nezateplený krov)

Marec 24, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Strecha-Hreben-Front Odborná verejnosť vie, že každá strecha je taká dobrá, ako sú dobré jej detaily. Preto treba vnímať strechu ako jeden funkčný celok a nepodceňovať dôležitosť jednotlivých detailov. Ide predsa o vašu strechu nad hlavou. Dôležitou súčasťou každej funkčnej strechy je strešné príslušenstvo.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplený krov)

Marec 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Odkvap-Zatepelny-Krov-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.