ARCH 09/2013 – Dva v jednom

September 6, 2013 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

frontRČasopis ARCH Vám vo svojom jesennom vydaní prináša hlavnú tému: Dva v jednom. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

ARCH 07-08/2013 – Aktuálne z V4

August 20, 2013 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

frontRČasopis ARCH Vám vo svojom letnom dvoj vydaní prináša hlavnú tému: Aktuálne z V4. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

ARCH 06/2013 – Udržateľné koncepty

Jún 13, 2013 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Arch-FrontČasopis ARCH Vám vo svojom letnom vydaní prináša hlavnú tému: Udržateľné koncepty. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

EUROSTAV 11/2012 – Stavba roka 2012

December 1, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav Front Odborný časopis Eurostav Vám vo svojom novembrovom vydaní prináša prehliadku všetkých do súťaže prihlásených stavebných a architektonických diel. Rozhovory s  organizátorom súťaže a predsedom poroty…

ARCH 11/2012 – Verejné a pre verejnosť

November 16, 2012 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

ArchFrontČasopis ARCH Vám vo svojom novembrovom vydaní prináša hlavnú tému: Verejné a pre verejnosť. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

EUROSTAV 10/2012 – Obnova pamiatok

Október 30, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

EurostavFrontOdborný časopis Eurostav Vám vo svojom jesennom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: sanačné systémy – technológie pre vysušovanie základov a muriva, podrezávania, izolácie a zatepľovanie budov, stavebná chémia, obnova historických krovov, okien, dvier, modernizácia rozvodov a riešenie interiérových povrchov v historických budovách, rekonštrukcie fasád a striech, umelecké remeslá, štukatérstvo, osvetlenie a iluminácia, obnova historických vitráži…

ARCH 10/2012 – Go up – go down!

Október 22, 2012 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

ArchFront Časopis ARCH Vám vo svojom októbrovom vydaní prináša hlavnú tému: Go up – godown!. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto dvojčísle rôzne príklady realizácii.

EUROSTAV 9/2012

Október 1, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav Front Odborný časopis Eurostav Vám vo svojom jesennom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: udržatelnosť vo výstabe, energeticky úsporné budovy, financovanie projektov energetickej efektívnosti v mestách a obciach, vplyv energetickej efektívnosti na certifikáciu, progresívne systémy techniky prostredia, určenie mechanických vlastností dreva, oblúkové murované mosty

EUROSTAV 7-8/2012 – Dopravné špeciálne a inžinierské stavby

August 19, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav Front Odborný časopis Eurostav Vám vo svojom letnom dvojmesačnom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: konštrukcie pre cesty, mosty, diaľnice, tunely, železnice, špeciálne stavby, povrchy vozoviek, informačné dopravné systémy, parkovacie a garážové systémy, sanácia vozoviek, technológie pre razenie tunelov, technológie pre sanáciu a opravu mostov, technológie pre rekonštrukciu železničných tratí, debniace systémy pre výstavbu diaľnic a mostov, technológie pre výstavbu špeciálnych stavieb, technológie pre výstavbu inžinierskych sieti, potrubné systémy…

EUROSTAV 6/2012 – Stavebníctvo za rok 2011

Jún 26, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

frontŠieste tohtoročné vydanie odborného časopisu Eurostav Vám prináša tieto zaujímavé okruhy tém: analýza odvetvia stavebníctva na Slovensku za rok 2011, porovnanie výsledkov s okolitými krajinami, analýza bytovej výstavby, analýza realitného trhu, organizovanie trhu so stavebnými materiálmi, trendy rozvoja v nasledujúcich rokoch. Taktiež v tomto čísle najdete rebríček TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2011 v novom členení.