Verejné budovy a úspory energie

November 13, 2012 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Udržatelný rozvoj - autor: EuroStav

VerejneBudovyUsporyEnergie FrontPrevažná väčšina štúdií zameraných na výpočet potenciálu úspor energie sa zameriava na obytné budovy, pričom iba niekoľko štúdií sa venuje budovám verejného alebo komerčného sektora. Tento článok sumarizuje výsledky dizertačnej práce [12], ktorá je zameraná na výpočet potenciálu úspor energie v oblasti vykurovania v budovách verejného sektora v Maďarsku (MR) a identifikuje niekoľkých scenárov možného vývoja trendov obnovy budov, vrátane výhod a nevýhod takýchto scenárov.

Udržateľný urbanizmus – súčasné trendy a výzvy budúcnosti

Júl 31, 2012 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Udržatelný rozvoj - autor: EuroStav

UdrzatelnyUrbanizmu Front Nielen architektonická tvorba, ale aj tvorba komplexných urbánnych celkov reaguje na globálnu environmentálnu problematiku a na zmenšujúce sa zásoby nerastných surovín. Vedecké inštitúcie optimalizujú procesy zmierňujúce následky urbanizácie na životné prostredie a mestá zavádzajú nové, ekonomicky stabilné urbánne modely zodpovednejšie k životnému prostrediu a poskytujúce vhodné sociálne zázemie obyvateľom. Udržateľný urbanizmus je označenie systematického procesu tvorby a spravovania takýchto harmonických a sebestačných mestských celkov.

Udržatelnosť medzi človekom a vedou

Jún 19, 2012 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Udržatelný rozvoj - autor: EuroStav

frontV dôsledku obrovského množstva dostupných informácií a rôznych podnetov, týkajúcich sa zelenej architektúry a udržateľného životného štýlu je možné predpokladať, že zelená revolúcia sa skutočne nečujne šíri nepredvídateľným davom. Bežný človek potenciálne disponuje ohromným množstvom často relatívne irelevantných informácií. Zelení poctivci aj konjunkturalisti možno snívajú o masách ľudí domáhajúcich sa udržateľnej architektúry, nech už pod tým rozumieme čokoľvek. Aká je z tohto pohľadu súčasná architektúra a čím je z hľadiska udržateľnosti definovaný vzťah medzi človekom a vedou? Sú architekti vôbec pripravení na čoraz naliehavejšie výzvy?

Pharos – nový maják Bratislavy

Apríl 12, 2012 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Komunikačné stavby, NEWS, Občianské stavby, Polyfunkčné stavby, Zaujímavé stavby - autor: Vladimír Valent

frontMinulý rok v lete sa začalo s výstavbou dlho očakávaného projektu, ktorý má prepojiť hluché miesto medzi Galvániho ulicou ukončenou obchodnými centrami a Letiskom Milana Rastislava Štefánika.

Južné mesto – Bratislava – Petržalka

Apríl 27, 2010 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Bytové stavby, NEWS, Občianské stavby, Polyfunkčné stavby, Zaujímavé stavby - autor: Vladimír Valent

JužneMesto Front Bratislava sa od nepamäti ťahá na juh k slnku. Meandre Dunaja, lužné lesy a lúky vždy ponúkali prirodzený priestor pre budúce generácie Bratislavčanov. Práve na tomto mieste vyrastie Južné mesto. Hlavnou víziou Južného mesta je rovnováha. Rovnováha medzi prírodou a človekom, medzi pokojným životom v kontakte s prírodou a moderným životným štýlom.

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava

Marec 22, 2010 - rubrika: NEWS, Občianské stavby - autor: Vladimír Valent

front Práce na výstavbe nového osobného terminálu bratislavského letiska pokračujú podľa plánu. Nový osobný terminál bratislavského letiska s kapacitou do 3,5 mil. cestujúcich ročne má byť sprevádzkovaný začiatkom júna tohto roku, teda približne mesiac po jeho predpokladanej výstavbe.