EUROSTAV 01-02/2013 – Bývanie v rodinnom alebo bytovom dome

Február 22, 2013 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav FrontOdborný časopis Eurostav Vám vo svojom novoročnom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: zdroje vykurovania a ohrevu teplej vody; materiály a technológie pre riešenie fasád, striech, okien, dvier, vrát, balkónov a terás; humanizácia obytného prostredia, debarierizácia, úprava okolia, okrasné záhrady, detské ihriská, drobná architektúra, parkovanie a garážovania, osvetlenie…

Forum BC ako nová dominanta križovatky ulíc Bajkalskej a Prievozskej

Február 20, 2013 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, NEWS, Polyfunkčné stavby, Zaujímavé stavby - autor: Vladimír Valent

Forum BC FrontMiesto, ktoré bolo známe firmami ako Mramor, Ryba a Alpine Bau, pomaly dostáva novú tvár. V “kancelárskej” štvrti Bratislavy stavia spoločnosť HB Reavis nový administratívny objekt.  Sedemnásť poschodová budova Forum Business Center sa tak čoskoro stane dominantou križovatky Bajkalskej a Prievozskej ulice.

Noc architektúry

Február 18, 2013 - rubrika: NEWS, Podujatia - autor: Vladimír Valent

FakultaArchitekturyFrontFakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pozýva všetkých priateľov architektúry na prezentáciu semestrálnych prác študentov v rámci večera s názvom “noc architektúry”. Dňa 21. februára 2013 od 17:00 v priestoroch Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity na Námestí slobody 19. V rámci programu je naplánovaná Stand Up Comedy vo verzii Architektov. Ak sa nebojíš zobrať mikrofón do rúk a postaviť sa pred publikum, tak toto je jedinečná šanca ukázať svoj projekt vo svetle reflektorov.

Luhačovice vábia Slovákov Jurkovičovým domom a ďalšími dielami

Február 16, 2013 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: Inzercia

LL-FrontNajväčším lákadlom pre Slovákov navštevujúcich Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.) sú zachované diela najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Jurkoviča (1868-1947). Súbor stavieb Jurkovičov dom, Vila Chalúpka, Vila Jastrabie, Vodoliečebné kúpele, Riečne a slnečné kúpele a Hudobný pavilón plne slúžia verejnosti a sú vo vynikajúcom stave. Kúpele Luhačovice sa o tieto architektonické skvosty vzorne starajú a udržiavajú tak Jurkovičov odkaz, ktorým vytvoril jedinečnú atmosféru veľkorysého uvoľneného urbanizmu v priaznivom meradle bez rušivých zásahov. Aj jeho nasledovníci citlivo dotvorili areál Luhačovických kúpeľov dielami secesie, rannej moderny a funkcionalizmu tak, že zachovali čaro a atmosféru výnimočných kúpeľov.

Apartmánový dom Família v Novom Smokovci rozšíril svoju kapacitu

Február 14, 2013 - rubrika: NEWS, Tlačové správy - autor: Inzercia

FamiliaSmokovec FrontApartmánový dom Família prešiel v posledných týždňoch viacerými zmenami. Okrem rekonštrukcie izieb a zdôrazneniu jeho prorodinnej atmosféry, zvýšený záujem o jeho služby podnietil investorov z Bencont development k ďalšiemu rozšíreniu kapacít. Família sa tak rozrástla štyri nové apartmány v súhrnnej rozlohe 194 m². Dnes tak tento apartmánový dom svojim hosťom ponúka až 21 kvalitne zariadených apartmánov s veľkosťou od 24 do 62 m².

Architektonická tvorba v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Február 11, 2013 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Princípy navrhovania - autor: EuroStav

Architektura-Tvorba-Kulturne-Pamiatky-FrontDohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý generálnou konferenciou UNESCO v roku 1972. Cieľom bolo vytvoriť podmienky na ochranu a zachovanie tých častí kultúrneho dedičstva ľudstva, ktoré majú význam ako dokument zásadného pokroku ľudskej civilizácie v rozličných oblastiach života, alebo ako unikátne lokálne riešenia životných podmienok a potrieb človeka. Za najvážnejšie ohrozenie kultúrneho dedičstva ľudstva boli identifikované meniace sa sociálne a ekonomické podmienky vo svete1). Architektonická tvorba je ich súčasťou – niekedy ako iniciátor, inokedy ako dôsledok. Preto sa naskytajú otázky: Aký je jej aktuálny stav? Ako sa uplatňuje v prostredí najprísnejšej ochrany diel našich predkov?

Jeden z najkrajších slovenských futbalových stánkov padol

Február 6, 2013 - rubrika: GALÉRIA, NEWS, Športoviská - autor: Juraj Pivovárči

Armedia FrontŠtadión za starým mostom sa dlhé roky plnil fanúšikmi futbalovej Petržalky. Nedeľa 10:30, bol čas, kedy rozhodca začínal domáce stretnutie na pravom brehu Dunaja. Štadión slúžil svojmu účelu od roku 1900. Od tohto roku prešiel rôznymi stavebnými zmenami, ktoré ho dostali medzi top slovenské futbalové štadióny. Ľudia sa sem vracali nielen pre pekný futbal, ale hlavne pre nezabudnuteľnú atmosféru. Príbeh ktorý písal štadión za starým mostom končí a navždy sa zapíše do histórie. Na tomto čarovnom športovom mieste vybuduje spoločnosť Grafobal Group polyfunkčný objekt. Dvadsaťdeväť poschodová polyfunkčná budova bude slúžiť nielen ubytovacím a administratívnym účelom, ale aj tomu športovému. Bazén, squash, ľadová plocha a telocvičňa by nemali v tomto komplexe chýbať. Na otázku, či to bude dostatočná náhrada za všetky tie zážitky a atmosféru ktorá tú vládla, si odpovie každý sám.

Súťaž o predplatné časopisu ARCH na rok 2013

Február 4, 2013 - rubrika: LITERATÚRA, Súťaže - autor: Súťaživý Archiportal

Front.jpgVáš obľubený architektonicko stavebný portál Vám v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav prináša súťaž o predplatné časopisu ARCH na rok 2013. Stačí ak správne odpoviete na jednoduché otázky a budete zaradený do žrebovania.

ARCH 01-02/2013 – Impulzy pre mesto

Február 4, 2013 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

ArchFrontČasopis ARCH Vám vo svojom novoročnom vydaní prináša hlavnú tému: Impulzy pre mesto. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

Vyhláška 532 z 8. júla 2002

Február 3, 2013 - rubrika: Legislatíva, LITERATÚRA - autor: Vladimír Valent

532_2002 FrontVyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. (stav k 8. 11. 2007)