Polyfunkčný bytový dom Leonardo – Trnava

December 5, 2012 - rubrika: ARCH, ARCHITEKTÚRA, LITERATÚRA, Zaujímavé stavby - autor: EuroStav

Bytovy-dom-Leonardo-FrontObytný dom Leonardo v Trnave po tieto dni ešte len dokončujú a už je s ním spojený šťavnatý škandál. Diskutovalo sa o ňom, písalo v odbornej tlači /1/ a viac sa o ňom dá dozvedieť na webe /2/. Sám som sa venoval tomu, ako partikulárnymi limitmi nepodviazať tie architektonické riešenia, ktoré sú invenčné a prekračujú bežnú produkciu /3/. V stručnosti išlo o to, že architektka s investorom nedodržali všetky prísne pamiatkarske požiadavky. /4/

Najkrajšie energeticky úsporné stavby v Česku a na Slovensku

December 4, 2012 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, NEWS, Podujatia, Udržatelný rozvoj - autor: Vladimír Valent

Beffa Front Prvé medzinárodné porovnanie českých a slovenských architektonicky a energeticky výnimočných stavieb Building Efficiency Awards 2012 pozná svojich víťazov. Moderátorka Jolana Voldánová 28. novembra v pražskom Kongresovom centre odtajnila verdikt odbornej poroty a vyhlásila víťazné stavby v jednotlivých kategóriách. Ceny si víťazi prevzali od členov poroty, zástupcov Ministerstva pre miestny rozvoj ČR a generálneho partnera súťaže skupiny Saint-Gobain.

EUROSTAV 11/2012 – Stavba roka 2012

December 1, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav Front Odborný časopis Eurostav Vám vo svojom novembrovom vydaní prináša prehliadku všetkých do súťaže prihlásených stavebných a architektonických diel. Rozhovory s  organizátorom súťaže a predsedom poroty…

Senica začala s rekonštrukciou futbalového stánku

November 23, 2012 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, NEWS, Športoviská, Tlačové správy - autor: Vladimír Valent

FK Senica FrontOčakávaná rekonštrukcia štadiónu FK Senica už nabrala reálne kontúry. Začiatkom týždňa naštartovali motory ťažké mechanizmy a vzduchom začali lietať zvuky lopaty, rýľa či krompáča. Areál štadiónu sa zmenil na stavenisko.„Začali sme s výkopovými prácami, ktoré sú prvým krokom rekonštrukcie štadiónu,“ hovorí prezident FK Senica Viktor Blažek a dodáva, že financovanie projektu je realizované zo súkromných zdrojov.

Poznáme víťazov 18. ročníka súťaže STAVBA ROKA 2012

November 19, 2012 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, NEWS, Podujatia, Stavba roka - autor: Vladimír Valent

StavbaRoka2012 FrontV priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie cien prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012. 18. Záštitu nad 18. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ, prezident SR Ivana Gašparovič.

ARCH 11/2012 – Verejné a pre verejnosť

November 16, 2012 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA - autor: EuroStav

ArchFrontČasopis ARCH Vám vo svojom novembrovom vydaní prináša hlavnú tému: Verejné a pre verejnosť. K tejto zaujímavej téme nájdete v tomto čísle rôzne príklady realizácii.

Verejné budovy a úspory energie

November 13, 2012 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Udržatelný rozvoj - autor: EuroStav

VerejneBudovyUsporyEnergie FrontPrevažná väčšina štúdií zameraných na výpočet potenciálu úspor energie sa zameriava na obytné budovy, pričom iba niekoľko štúdií sa venuje budovám verejného alebo komerčného sektora. Tento článok sumarizuje výsledky dizertačnej práce [12], ktorá je zameraná na výpočet potenciálu úspor energie v oblasti vykurovania v budovách verejného sektora v Maďarsku (MR) a identifikuje niekoľkých scenárov možného vývoja trendov obnovy budov, vrátane výhod a nevýhod takýchto scenárov.

Cenu ARCH 2012 získal bytový dom v Liptovskom Mikuláši

November 10, 2012 - rubrika: ARCH, LITERATÚRA, NEWS, Podujatia - autor: EuroStav

ArchFront Vo štvrtok 8. novembra 2012 bola v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave odovzdaná v poradí už pätnásta Cena ARCH.

Podivuhodná elipsa

November 9, 2012 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Zaujímavé stavby - autor: Inzercia

MauritiusCommercialBankFrontNová centrála Mauritius Commercial Bank vyvolala medzi odborníkmi veľkú vlnu záujmu. Na jednej strane sa tak stalo vďaka jej neobvyklej architektúre. Na druhej strane je ale pozoruhodné to, že stavba spĺňa náročné požiadavky na ochranu životného prostredia a získala ekologické osvedčenia GREEN STAR a BREEAM.

Mojžišov most (Moses Bridge) – netradičný most z juhozápadného Holandska

November 8, 2012 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Zaujímavé stavby - autor: Vladimír Valent

MosesBridgeHolandsko FrontZápadná Holandská vodná línia je obrana, skladajúca sa z radu pevností a miest v záplavových oblastiach v juhozápadnej časti Holandska. Tvoril ju systém priekop, pevností a hrádzí, ktoré po úmyselnom zaplavení tvorili účinnú obrannú bariéru voči nepriateľom. V 19. storočí bol zničený a odstavený prívod vody do záplavovej oblasti. Keď bol prívod vody obnovený, bolo potrebné vytvoriť prístup do jednej z pevností.