• Logo skupiny Dizajn (Design)
  aktívne pred 4 years, 2 months

  Dizajnom sa rozumie vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.

  Verejná skupina / 5 členovia
 • Logo skupiny Architektúra
  aktívne pred 4 years, 3 months

  Architektúra je syntetickým ukazovateľom kultúry a civilizácie. Je prevažne kolektívnym výtvorom, a to umeleckým i technickým, je výrazom ekonomických možností a organizačných schopností spoločnosti, vypovedá o […]

  Verejná skupina / 7 členovia
 • Logo skupiny Stavebníctvo
  aktívne pred 4 years, 6 months

  Stavebníctvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá výstavbou a vykonáva i riadi stavebnú a obchodnú činnosť. Medzi úlohy stavebníctva patrí aj výroba a predaj stavebných materiálov, organizovanie, riadenie a […]

  Verejná skupina / 6 členovia
 • Logo skupiny Budova a energia
  aktívne pred 4 years, 7 months

  Energetická náročnosť budov predstavuje v bilancii potreby a spotreby energetického komplexu v národnom hospodárstve každého vyspelého štátu druhý najväčší potenciál úspor. Ich komplexná energetická náročnosť je […]

  Verejná skupina / 5 členovia