Universal design = architektúra pre všetkých

Marec 16, 2010 - rubrika: UNIVERSAL DESIGN, Univerzálny dizajn - autor: Architekt

UniversalDesign Front Oblasť “univerzálneho navrhovania” bola v minulosti značne zanedbávaná a podceňovaná, dnes sa jej pripisuje oveľa väčšia dôležitosť. Keďže architekti sa výraznou mierou podieľajú na tvorbe prostredia, v ktorom žijeme, Universal design s architektúrou neoddeliteľne súvisí. Cieľom univerzálneho dizajnu v architektúre je dosiahnutie stavu, kedy budú nielen špeciálne areále, ale všetky objekty a priestory slúžiť čo najviac ľuďom bez ohľadu na vek, zdravotný stav a telesné možnosti.