Ako správne navrhovať rampy pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Apríl 6, 2010 - rubrika: Bezbariérové navrhovanie, Princípy navrhovania, UNIVERSAL DESIGN - autor: Peter Blaha

titulka

Už niekoľko centimetrov vysoký výškový rozdiel (schod) tvorí pre osobu pohybujúcu sa na vozíčku bez cudzej pomoci prakticky neprekonateľnú prekážku. Existuje viacero možností, ako umožniť prechod medzi dvomi výškovými úrovňami – pokiaľ rozdiel medzi úrovňami nie je príliš veľký, najčastejšie sa na tento účel používa šikmá rampa.

Bezbariérové navrhovanie – osoby pohybujúce sa na vozíčku

Marec 18, 2010 - rubrika: Bezbariérové navrhovanie, UNIVERSAL DESIGN - autor: Peter Blaha

BezbarieroveNavrhovanie Front Návrh dobre fungujúceho priestoru, vhodného pre všetkých užívateľov, si treba dobre premyslieť – spravidla to, čo je vhodné pre jeden typ obmedzenia (napr. osoby s postihnutím zraku potrebujú drsné a jednoznačne rozpoznateľné povrchy podlahy a exteriérovej dlažby, ktoré ich v priestore navigujú), nevyhovuje inému druhu postihnutia (osoba pohybujúca sa na vozíčku vyžaduje čo najhladší povrch podlahy a exteriérovej dlažby, akýkoľvek odskok alebo zdrsnenie sú pre ňu prekážkou). Preto musí architekt pristupovať k navrhovaniu priestorov vhodných pre všetkých užívateľov veľmi citlivo a s veľkou empatiou.

Universal design = architektúra pre všetkých

Marec 16, 2010 - rubrika: UNIVERSAL DESIGN, Univerzálny dizajn - autor: Architekt

UniversalDesign Front Oblasť “univerzálneho navrhovania” bola v minulosti značne zanedbávaná a podceňovaná, dnes sa jej pripisuje oveľa väčšia dôležitosť. Keďže architekti sa výraznou mierou podieľajú na tvorbe prostredia, v ktorom žijeme, Universal design s architektúrou neoddeliteľne súvisí. Cieľom univerzálneho dizajnu v architektúre je dosiahnutie stavu, kedy budú nielen špeciálne areále, ale všetky objekty a priestory slúžiť čo najviac ľuďom bez ohľadu na vek, zdravotný stav a telesné možnosti.