Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 3/3

November 2, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciáchCliff Hanger vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 2/3

November 1, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

frontTepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 1/3

Október 28, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tehla plná pálená 450mm + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

Október 22, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

frontTepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z tehál plných pálených v hrúbke 440mm a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Ytong P2-400 + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

Október 5, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

Ytong Front Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z presných porobetónových tvárnic Ytong P2-400 a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Normalizované hodnoty tepelných odporov podľa STN 73 0540-2 (2002)

Apríl 5, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

front Tepelný odpor R (m2K/W) vyjadruje odpor 1 m2 konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1K. Tepelný odpor je priamo závislý na teplotechnických a fyzikálnych vlastnostiach stavebného materiálu. Veľkosť tejto veličiny sa predpisuje east Inflatablesv technických normách alebo smerniciach pre projektovanie.