Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 3/3

November 2, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciáchCliff Hanger vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 2/3

November 1, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

frontTepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Katalóg odpadov a ich kategorizácia

Jún 14, 2010 - rubrika: Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

Odpady Front Problematiku odpadového hospodárstva na Slovensku rieši predovšetkým Zákon č.223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo svojom úplnom znení ako Zákon č.409/2006 Z. z. – Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení ďalších zákonov a súvisiacej legislatívy.

Objemové hmotnosti stavebných materiálov

November 7, 2009 - rubrika: Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Prinášame Vám prehľad objemových hmotností najpoužívanejších stavebných materiálov. Databáza obsahuje 260 stavebných materiálov logicky zatriedených do kategórii. Objemová hmotnosť je uvádzaná pre každý materiál v dvoch číslach. Prvé uvádza objemovú hmotnosť s relatívnou vlhkosťou materiálu, číslo v zátvorke uvádza objemovú hmotnosť materiálu v suchom stave.