Dimenzovanie nosných prvkov krovu

Máj 16, 2010 - rubrika: Návrh nosných prvkov, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

front Je hlavnou nosnou konštrukciou zastrešenia, prenáša hmotnosť strešného plášťa a vonkajšieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi do zvislých nosných konštrukcii (zvislé múry). Každý krov musí byť dostatočne tuhý v priečnom i pozdĺžnom smere, musí byť dobre zakotvený v podperách.

Prevodná tabuľka medzi stupňami a percentami

Marec 25, 2010 - rubrika: Návrh nosných prvkov, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front Častokrát sa v praxi stretávame s potrebou určiť prislúchajúcu hodnotu k danej resp. dochádza k situácii keď sa tieto veličiny zamieňajú alebo dokonca nerozlišuje rozdiel medzi nimi. Tabuľky určujú vzájomný vzťah medzi stupňami a percentami a naopak.