Výpočet potreby pitnej vody na základe vyhlášky MŽPSR 684/2006

Marec 13, 2013 - rubrika: Inžinierske siete, STAVEBNÉ TABUĽKY, Výpočty a formuláre - autor: Vladimír Valent

Potreba-Pitnej-Vody FrontCelková potreba vody pre stavby, objekty a činnosti bytového fondu, občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a priemysle. Výpočet je vytvorený a spracovaný na základe vyhlášky MŽPSR  684/2006.

Minimálne sklony kanalizačných stôk

Marec 11, 2012 - rubrika: Inžinierske siete, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontProfily stokovej siete je potrebné navrhovať tak, aby boli zaistené minimálne unášacie rýchlosti, pri ktorých nedochádza k zanášaniu potrubia.

Vzdialenosti podzemných inžinierskych sietí v súbehu

December 13, 2011 - rubrika: Inžinierske siete, Inžinierské siete, KONŠTRUKCIE, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontTabuľka najmenších dovolených vzdialeností medzi jednotlivými inžinierskymi sieťami podľa STN 73 60 05. Tabuľka určuje vzdialenosť inžinierskych sietí v súbehu. jedná sa o kolmú vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými inžinierskymi sieťami. Všetky hodnoty sú uvedené v metroch.