Výpočet schodiska

Marec 18, 2013 - rubrika: STAVEBNÉ TABUĽKY, Výpočty a formuláre - autor: Vladimír Valent

Potreba-Pitnej-Vody FrontSchodisko alebo schodište je vnútorný komunikačný priestor, v ktorom sú umiestnené schody. Spravidla býva ohraničené po stranách stenami a čelne obvodovou stenou. Zhora môže byť schodiskový priestor ohraničený stropom, svetlíkom alebo povalovým uzáverom.

Výpočet potreby pitnej vody na základe vyhlášky MŽPSR 684/2006

Marec 13, 2013 - rubrika: Inžinierske siete, STAVEBNÉ TABUĽKY, Výpočty a formuláre - autor: Vladimír Valent

Potreba-Pitnej-Vody FrontCelková potreba vody pre stavby, objekty a činnosti bytového fondu, občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a priemysle. Výpočet je vytvorený a spracovaný na základe vyhlášky MŽPSR  684/2006.

Hmotnosti podložiek

Január 25, 2013 - rubrika: Spojovací materiál, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

Podlozky FrontPodložky patria do skupiny zastrešujúcej spojovací materiál. Hmotnosti podložiek (DIN 125, DIN 127, DIN 128, DIN 434, DIN 6916, DIN 9021B) pod matice a šrauby. Uvedené hmotnosti podložiek sú v gramoch na kus.

Minimálne sklony kanalizačných stôk

Marec 11, 2012 - rubrika: Inžinierske siete, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontProfily stokovej siete je potrebné navrhovať tak, aby boli zaistené minimálne unášacie rýchlosti, pri ktorých nedochádza k zanášaniu potrubia.

Vzdialenosti podzemných inžinierskych sietí v súbehu

December 13, 2011 - rubrika: Inžinierske siete, Inžinierské siete, KONŠTRUKCIE, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Vladimír Valent

frontTabuľka najmenších dovolených vzdialeností medzi jednotlivými inžinierskymi sieťami podľa STN 73 60 05. Tabuľka určuje vzdialenosť inžinierskych sietí v súbehu. jedná sa o kolmú vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými inžinierskymi sieťami. Všetky hodnoty sú uvedené v metroch.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 3/3

November 2, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciáchCliff Hanger vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 2/3

November 1, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

frontTepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 1/3

Október 28, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Valcované oceľové plechy

Október 24, 2010 - rubrika: Oceľové profily, STAVEBNÉ TABUĽKY - autor: Patrik Gábor

front

Prehľad hmotností oceľových valcovaných plechov hrúbky 0,5mm – 150,0mm. Hmotnosť je udávaná v kilogramoch na meter štvorcový a je priradená konkrétnej hrúbke plechu.

Tehla plná pálená 450mm + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

Október 22, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

frontTepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z tehál plných pálených v hrúbke 440mm a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).