Základové pásy

Marec 20, 2012 - rubrika: KONŠTRUKCIE, Základové konštrukcie - autor: Vladimír Valent

frontStabilita stavebných konštrukcií závisí predovšetkým od bezpečného prenosu všetkých zaťažení do základovej pôdy. Zaťaženie nosnými i nenosnými stenami je potrebné preniesť základmi do podložia tak, aby sa neprekročilo dovolené namáhanie základovej pôdy.