Komín – názvoslovie

Júl 25, 2011 - rubrika: Komíny, KONŠTRUKCIE - autor: Vladimír Valent

front Komín je určený predovšetkým na odvod spalín do vonkajšieho ovzdušia, ale niekedy slúži aj na zabezpečenie spaľovania v spotrebiči, reguláciu výkonu spotrebiča, prívod spaľovacieho vzduchu; vetranie miestnosti so spotrebičom, odvádzanie kondenzátu zo skondenzovaných spalín, ochrana proti prenikaniu spalín do okolia, zníženie povrchovej teploty na vonkajšom líci komína, tepelnú a vlhkostnú ochranu stavebnej konštrukcie a odvedenie spalín do ovzdušia tak, aby neprenikali spätne do budovy.