Detail sokla (nepodpivničená časť)

Október 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Základy, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Sokel-Zaklad-FrontSoklová časť obvodového muriva, alebo základov patrí medzi neodmysliteľné časti každého stavebného objektu. S tak častým výskytom detailu soklovej časti prichádza aj nespočetne veľa riešení tohto typického detailu. V tomto článku Vám ukážeme, ako sa dá riešiť zateplenie soklovej časti pri nepodpivničenom úseku. Hlavnou zásadou je správne použitie extrudovaného (XPS) nenasiakavého polystyrénu.

Detail zateplenia ostenia okien (systém T06 B)

Máj 13, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Ostenie-Okno-T06B-Front Súčiniteľ prechodu tepla (U, [W/(m2.K)]) cez konštrukciu okna je rádovo 5 až 8 krát vyšší ako je súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu obvodovej steny. Preto je ostenie výplní otvorov špecifikované ako tepelný most. Základom správneho návrhu zateplenia detailu ostenia okna je teplotechnické posúdenie. Správne navrhnutý detail vyhovuje obom hygienickým kritériám (1. teplota rosného bodu (povrchová teplota) a 2. teplota pri vzniku plesní).

Detail zateplenia loggie (stenový systém P1.15)

Máj 9, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Balkon-Loggia-P1.15-Front Pri zatepľovaní obytných budov panelového typu treba brať maximálny dôraz na zateplenie tepelných mostov, ktoré treba pri návrhu zateplenia dôrazne eliminovať. Medzi najčastejšie tepelné mosty patria vystupujúce konštrukcie ako balkóny, loggie, markízy a atiky.