Detail odkvapu zateplenej plochej strechy (detail pri rímse)

September 27, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Plocha strecha, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Rimsy-Strecha-Plocha-FrontDetail odkvapu pri plochej streche sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanejšie detaily moderných rodinných domov s plochou strechou. Detail predstavuje dodatočné zateplenie strešného plášťa plochej strechy s použitím drevených prvkov k správnemu ukončeniu odkvapu strešného plášťa s napojením na odvodňovací systém strešnej konštrukcie.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplenie na strope)

Máj 17, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Pomúrnica-Odkvap-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.

Detail pri hrebeni a štítovej stene (nezateplený krov)

Marec 24, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Strecha-Hreben-Front Odborná verejnosť vie, že každá strecha je taká dobrá, ako sú dobré jej detaily. Preto treba vnímať strechu ako jeden funkčný celok a nepodceňovať dôležitosť jednotlivých detailov. Ide predsa o vašu strechu nad hlavou. Dôležitou súčasťou každej funkčnej strechy je strešné príslušenstvo.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplený krov)

Marec 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Odkvap-Zatepelny-Krov-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.