Detail sokla (nepodpivničená časť)

Október 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Základy, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Sokel-Zaklad-FrontSoklová časť obvodového muriva, alebo základov patrí medzi neodmysliteľné časti každého stavebného objektu. S tak častým výskytom detailu soklovej časti prichádza aj nespočetne veľa riešení tohto typického detailu. V tomto článku Vám ukážeme, ako sa dá riešiť zateplenie soklovej časti pri nepodpivničenom úseku. Hlavnou zásadou je správne použitie extrudovaného (XPS) nenasiakavého polystyrénu.

Detail odkvapu zateplenej plochej strechy (detail pri rímse)

September 27, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Plocha strecha, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Rimsy-Strecha-Plocha-FrontDetail odkvapu pri plochej streche sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanejšie detaily moderných rodinných domov s plochou strechou. Detail predstavuje dodatočné zateplenie strešného plášťa plochej strechy s použitím drevených prvkov k správnemu ukončeniu odkvapu strešného plášťa s napojením na odvodňovací systém strešnej konštrukcie.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplenie na strope)

Máj 17, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Pomúrnica-Odkvap-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.

Detail zateplenia ostenia okien (systém T06 B)

Máj 13, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Ostenie-Okno-T06B-Front Súčiniteľ prechodu tepla (U, [W/(m2.K)]) cez konštrukciu okna je rádovo 5 až 8 krát vyšší ako je súčiniteľ prechodu tepla cez konštrukciu obvodovej steny. Preto je ostenie výplní otvorov špecifikované ako tepelný most. Základom správneho návrhu zateplenia detailu ostenia okna je teplotechnické posúdenie. Správne navrhnutý detail vyhovuje obom hygienickým kritériám (1. teplota rosného bodu (povrchová teplota) a 2. teplota pri vzniku plesní).

Detail zateplenia loggie (stenový systém P1.15)

Máj 9, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Zateplenia budov - autor: Vladimír Valent

Detail-Balkon-Loggia-P1.15-Front Pri zatepľovaní obytných budov panelového typu treba brať maximálny dôraz na zateplenie tepelných mostov, ktoré treba pri návrhu zateplenia dôrazne eliminovať. Medzi najčastejšie tepelné mosty patria vystupujúce konštrukcie ako balkóny, loggie, markízy a atiky.

Detail pri hrebeni a štítovej stene (nezateplený krov)

Marec 24, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Strecha-Hreben-Front Odborná verejnosť vie, že každá strecha je taká dobrá, ako sú dobré jej detaily. Preto treba vnímať strechu ako jeden funkčný celok a nepodceňovať dôležitosť jednotlivých detailov. Ide predsa o vašu strechu nad hlavou. Dôležitou súčasťou každej funkčnej strechy je strešné príslušenstvo.

Detail pri pomúrnici a odkvape (zateplený krov)

Marec 15, 2010 - rubrika: KONŠTRUKČNÉ DETAILY, Krov, Strecha - autor: Vladimír Valent

Detail-Odkvap-Zatepelny-Krov-FrontDetail krovu pri pomúrnici sa zaraďuje medzi najpoužívanejšie a najrealizovanešie detaily klasických rodinných domov. Miesto uloženia pomúrnice musí byť odizolované lepenkou od železobetónového venca. Dôležitosť sa kladie na správne zabudovanie drevených prvkov a ich ochránenie pred prípadnou vlhkosťou.