Stručný sprievodca izolačnými materiálmi

December 9, 2013 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Teplotechnika - autor: Inzercia

IzolacneMaterialy-H1-FrontChystáte sa zatepľovať dom, no neviete si vybrať ten správny izolačný materiál? Vedeli ste, že sa ešte aj dnes nájdu ľudia, ktorí zatepľujú slamou? Pri ktorých materiáloch nevznikajú tepelné mosty a ktoré odolajú pri požiari? Prinášame vám stručný prehľad izolačných materiálov dostupných na slovenskom trhu.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 3/3

November 2, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciáchCliff Hanger vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 2/3

November 1, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Stavebné materiály, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

frontTepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov – časť 1/3

Október 28, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Patrik Gábor

front

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov sú charakterizované týmito veličinami: objemová hmotnosť v suchom stave, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, merná tepelná kapacita c  a faktor difúzneho odporu μ. Definícia týchto materiálov sa uvádza v STN 730540-3. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti sa uvádzajú osobitne pre materiály vo vonkajších a vo vnútorných konštrukciách vzhľadom na rozdiely v ich vlhkosti.

Tehla plná pálená 450mm + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

Október 22, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

frontTepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z tehál plných pálených v hrúbke 440mm a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Ytong P2-400 + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

Október 5, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

Ytong Front Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z presných porobetónových tvárnic Ytong P2-400 a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Porotherm Profi40 + minerálna vlna 60mm (Tepelnotechnické posúdenie)

September 29, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

PorothermProfi-Front Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny murovanej z tehál pálených Porotherm Profi40 a so zateplením s minerálnej vlny (kamennej vlny) hrúbky 60mm. Tepelnotechnické posúdenie fragmentu obvodovej steny je v súlade s normou STN 73 0540 z roku 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov).

Zateplenie obytných budov – základné požiadavky

Apríl 26, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, KONŠTRUKCIE, Teplotechnika, Zateplenie budov - autor: Vladimír Valent

PrincipyZateplovania Front Zateplením obytných budov sa môže ušetriť viac ako 50 % nákladov na teplo. Ekonomické aj ekologické analýzy poukazujú na neodvrátiteľný trend zvyšovania cien energií. Vykurovanie domov predstavuje najväčšiu položku v spotrebe energie domácností a väčšiny firiem. Plytvanie teplom je výrazne aj  vďaka tomu, že ho fyzicky nevidno.

Normalizované hodnoty tepelných odporov podľa STN 73 0540-2 (2002)

Apríl 5, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

front Tepelný odpor R (m2K/W) vyjadruje odpor 1 m2 konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1K. Tepelný odpor je priamo závislý na teplotechnických a fyzikálnych vlastnostiach stavebného materiálu. Veľkosť tejto veličiny sa predpisuje east Inflatablesv technických normách alebo smerniciach pre projektovanie.

Tepelný odpor konštrukcií

Marec 28, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

TepelnyOdopor FrontTepelný odpor R (m2K/W) materiálu je všeobecná veličina, ktorou sa zabezpečuje požadovaná tepelná ochrana stavebných konštrukcii (napríklad obvodovej steny, strechy a podlahy). Táto veličina sa v našich a zahraničných normách posudzuje ako kriteriálna veličina.