Geberit stráži kľudný spánok

Október 1, 2015 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, KONŠTRUKCIE, Princípy navrhovania, STAVBA, Zariaďovacie predmety - autor: Inzercia

Geberit SoundWave Front O akustické pohodlie je vhodné sa postarať už vo fáze projektu a stavby, a to v dvoch smeroch – navrhnutím akusticky optimalizovaných dispozícii a použitím vhodných stavebných materiálov. Pri navrhovaní dispozičného riešenia architekt rozhoduje o tom, či a akým spôsobom umiestniť izby so zvýšenými nárokmi na útlm hluku vedľa kúpeľní, toaliet a kuchýň. Pre spálne existujú iné akustické normy než pre ostatné miestnosti, napríklad kuchyne. Túto situáciu je treba zohľadniť dopredu.

Toaleta Geberit AquaClean Mera pre najnáročnejších užívateľov

Október 1, 2015 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, KONŠTRUKCIE, Princípy navrhovania, STAVBA, Zariaďovacie predmety - autor: Inzercia

Geberit AquaClean Mera Front Výnimočnú kombináciu pohodlia, luxusu a inteligentných funkcií predstavuje nová toaleta Geberit AquaClean Mera. Sofistikovaná technológia a štýlový dizajn sa dokonale dopĺňajú a tvoria naozaj majstrovské dielo, v ktorom sa harmonicky snúbi krása a funkčnosť. Napriek tomu, že na prvý pohľad vyzerá ako bežné WC, ukrýva v sebe integrovanú sprchu, ktorá zaručí jemnú a zároveň účinnú hygienu. Toaleta, ktorá vás očistí vodou, prekvapí aj množstvom ďalších dômyselných a nečakaných funkcií. Geberit AquaClean Mera jednoznačne povznáša komfort a pohodlie toaliet na úplne novú úroveň.

Architektonická tvorba v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

Február 11, 2013 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, EUROSTAV, LITERATÚRA, Princípy navrhovania - autor: EuroStav

Architektura-Tvorba-Kulturne-Pamiatky-FrontDohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý generálnou konferenciou UNESCO v roku 1972. Cieľom bolo vytvoriť podmienky na ochranu a zachovanie tých častí kultúrneho dedičstva ľudstva, ktoré majú význam ako dokument zásadného pokroku ľudskej civilizácie v rozličných oblastiach života, alebo ako unikátne lokálne riešenia životných podmienok a potrieb človeka. Za najvážnejšie ohrozenie kultúrneho dedičstva ľudstva boli identifikované meniace sa sociálne a ekonomické podmienky vo svete1). Architektonická tvorba je ich súčasťou – niekedy ako iniciátor, inokedy ako dôsledok. Preto sa naskytajú otázky: Aký je jej aktuálny stav? Ako sa uplatňuje v prostredí najprísnejšej ochrany diel našich predkov?

Hygienické zariaďovacie predmety

August 2, 2011 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, KONŠTRUKCIE, Princípy navrhovania, Zariaďovacie predmety - autor: Vladimír Valent

front Zariaďovacie predmety sa skladajú zo základných prvkov, ktoré predstavujú zariaďovacie predmety a príslušenstvá. Medzi ne patria splachovacie zariadenia, výtokové a odtokové armatúry, nosné a úložné konštrukcie, ako aj ďalšie zariadenia, ktoré zabezpečujú dokonalú funkciu zostavy. Zariaďovacie predmety sa zásobujú vodou cez výtokové armatúry alebo splachovacie zariadenia .

Kategorizácia hotelov

Október 26, 2010 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Princípy navrhovania - autor: Patrik Gábor

KategorizaciaHotelov Front Podľa slovenskej legislatívy musí každé ubytovacie zariadenie patriť do nejakej kategórie. V prípade hotelov a penziónov platí systém hviezdičiek. Prideľujú sa na základe kritérií vo vyhláške ministerstva hospodárstva číslo 419/2001  Z. z. Hotel musí spĺňať klasifikačné znaky pre príslušnú kategóriu a získať dostatočný počet bodov za fakultatívne znaky.

Ako správne umiestňovať (obytné) budovy na pozemok

Máj 18, 2010 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Princípy navrhovania - autor: Peter Blaha

titulka Poloha budovy na pozemku nie je nikdy náhodná – je výsledkom možností, ktoré pozemok ponúka a architektonického zámeru, ktorý je regulovaný pravidlami a normami o umiestňovaní stavby. Toto umiestnenie v území musí rešpektovať ekologický, urbanistický a architektonický charakter a ďalej bezpečnostné, technické a klimatické podmienky prostredia a požiadavky na zdravé životné podmienky.

Ako správne navrhovať rampy do podzemných garáží a suterénov

Máj 11, 2010 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Princípy navrhovania - autor: Peter Blaha

RampyDoGarazi Front Rozmach automobilovej dopravy v druhej polovici dvadsiateho storočia so sebou prináša aj problémy statickej dopravy – autá v našich mestách sa „premnožili“, na jednu rodinu nezriedka pripadajú aj dva či tri automobily. Koeficient parkovacích státí sa pri novostavbách pohybuje okolo 1,5 státia a vyššie na jednu bytovú jednotku. Tradičným riešením, ako zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest v bytových domoch, administratívnych centrách, alebo obchodných prevádzkach, sú parkovacie domy, podzemné garáže, alebo naopak, parkovanie na strechách objektov.

Ako správne navrhovať rampy pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Apríl 6, 2010 - rubrika: Bezbariérové navrhovanie, Princípy navrhovania, UNIVERSAL DESIGN - autor: Peter Blaha

titulka

Už niekoľko centimetrov vysoký výškový rozdiel (schod) tvorí pre osobu pohybujúcu sa na vozíčku bez cudzej pomoci prakticky neprekonateľnú prekážku. Existuje viacero možností, ako umožniť prechod medzi dvomi výškovými úrovňami – pokiaľ rozdiel medzi úrovňami nie je príliš veľký, najčastejšie sa na tento účel používa šikmá rampa.

Eskalátory

November 14, 2009 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Princípy navrhovania - autor: Peter Blaha

Eskalatory FrontEskalátory (pohyblivé schody) sú zariadenia, ktoré slúžia na prepravu osôb vo vertikálnom smere. Komplexným návrhom ako aj kompletnou dodávkou eskalátorov sa zaoberajú špecializované firmy, pre architekta alebo projektanta je dôležité poznať len niekoľko základných princípov.