Ceny energií v Európe rastú. Domácnosti môžu ušetriť po zateplení.

Jún 18, 2013 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, NEWS, Tlačové správy, Zdroje energie - autor: Inzercia

ZateplenieDomu FrontCena elektrickej energie pre domácnosti v krajinách Európskej únie vzrástla v druhej polovici roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 6,6 %. Ako ďalej informoval tento týždeň európsky štatistický úrad Eurostat, cena zemného plynu pre domácnosti sa v 27 krajinách únie v medziročnom porovnaní zvýšila o 10,3 %. Efektívnym riešením na znižovanie výdavkov domácností na energie predstavuje kvalitné zateplenie budovy, resp. významná obnova budovy.

Vložené investície domácností do energetickej úspory môžu čiastočne alebo úplne eliminovať rastúce ceny energií. V súčasnosti domácnosti najčastejšie investujú v rámci renovácie budov do zateplenia a výmeny okien. Vďaka kvalitnej izolácii z expandovaného polystyrénu (EPS) môžu staršie domy ušetriť 40 až 60 % výdavkov na vykurovanie ročne. „Najväčšie úspory dosiahnu majitelia rodinných alebo bytových domov, ak investujú do významnej obnovy budovy komplexne. To znamená, že významná obnova by okrem zateplenia obvodového plášťa, strechy a stropu najvyššieho podlažia mala zahŕňať aj výmenu okien a s tým súvisiace úpravy technického zariadenia budov (vykurovacej sústavy, rozvodov teplej vody, elektroinštalácií apod.),“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenia EPS SR).

Zatepleniedomu-vyvojcenyelektriny

Graf č. 1: Vývoj priemernej ceny elektriny pre domácnosti v EÚ (zdroj: Eurostat)

Domácnosti v EÚ musia platiť viac za elektrinu aj plyn

Najvýraznejší rast cien elektrickej energie vyjadrené v národnej mene zaznamenal v druhom polroku Cyprus, a to o 21 %, nasledovalo Grécko (+15%) a Taliansko(+11%).Pokles registrovali len tri štáty z 27-člennej únie. Najnižšiu priemernú cenu elektriny vyjadrenú v európskej mene majú Bulhari a Rumuni. Keď sa vezme do úvahy aj kúpna sila obyvateľstva, najmenej platia za elektrickú energiu domácnosti vo Fínsku a Francúzsku, najdrahšia je na Cypre, v Nemecku a v Poľsku.

Cena zemného plynu pre domácnosti v druhom polroku najviac vzrástla o 21 % v Lotyšsku, nasledovalo Estónsko (+19%) a Bulharsko(+18%). Cena plynu poklesla len v Slovinsku o 8 %. Najnižšiu cenu plynu majú domácnosti v Rumunsku, nasleduje Slovensko. Z hľadiska kúpyschopnosti obyvateľstva je SR na 12. mieste, pričom najlacnejší je plyn pre domácnosti v Luxembursku a vo Veľkej Británii.

Zatepleniedomu-vyvojcenyplynu

Graf č. 2: Vývoj priemernej ceny plynu pre domácnosti v EÚ (eur/kWh) (zdroj: Eurostat)

Zateplenie zníži účty za energie a zvýši cenu nehnuteľnosti

Spotreba energie a jej rastúce ceny budú aj v budúcnosti kľúčovými témami v EÚ aj na Slovensku. EÚ sa snaží pomocou novej legislatívy a smerníc znižovať spotrebu energie v únii, čo má aj pozitívny dopad na životné prostredie. „Najlacnejšia energia je tá, ktorú sa podarí ušetriť. Jedno z hlavných riešení je zateplenie, ktorým sa zvýši hodnota nehnuteľnosti a zároveň sa výrazne zlepší kvalita a komfort bývania,“ dopĺňa výhody zateplenia Ing. Marta Strapková.

Dôležitá je kvalita izolačného materiálu

Kvalita izolačného materiálu má zásadný význam na kvalitu a životnosť celého tepelnoizolačného systému, od čoho závisí aj výška úspor a návratnosť investície po zateplení. Expandovaný polystyrén (EPS) je v súčasnosti najpoužívanejším tepelnoizolačným materiálom na zateplenie budov. Združenie EPS SR preto každý rok realizuje projekt Monitoring kvality EPS. Jeho cieľom je najmä monitorovanie kvality EPS pre stavebníctvo a následne ochrana spotrebiteľa. Projekt zároveň nastavuje rovnaké podmienky pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou EPS na slovenskom trhu a zabraňuje distribúcii EPS na slovenský trh tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii.

Zateplenie bytového domu

Združenie EPS SR

Združenie vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie. Združenie EPS SR má 11 členov, plus zástupca PlasticsEurope Brusel (www.plasticseurope.org).

Členovia združenia pokrývajú približne 70 % slovenského trhu s penovým polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v Slovenskej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych odvetví. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS.

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>