EUROSTAV 9/2012

Október 1, 2012 - rubrika: EUROSTAV, LITERATÚRA - autor: EuroStav

Eurostav Front Odborný časopis Eurostav Vám vo svojom jesennom vydaní prináša tieto zaujímavé okruhy tém: udržatelnosť vo výstabe, energeticky úsporné budovy, financovanie projektov energetickej efektívnosti v mestách a obciach, vplyv energetickej efektívnosti na certifikáciu, progresívne systémy techniky prostredia, určenie mechanických vlastností dreva, oblúkové murované mosty

Milí architekti!

Dúfam, že sa neurazia ďalší naši čitatelia, že sa prihováram v dnešnom editoriali špeciálne len architektom. Dôvodom je dnešná téma – energeticky úsporné budovy – a fakt, že práve architekti sú tí, od ktorých závisí, ako budovy navrhujú a či ich navrhujú okrem všetkých ostatných parametrov aj energeticky úsporne a udržateľne. Z osobných rozhovorov s nimi viem, že na jednej strane si uvedomujú, že európske ciele 20/20/20 bude treba začať už čoskoro plniť (2018, resp. 2020). Na druhej strane mnohých táto blížiaca povinnosť – navrhovať budovy v takmer pasívnom energetickom štandarde – poriadne znervózňuje. Niektorí sa dokonca vyjadrujú v tom zmysle, že ich tieto európske direktívy obmedzujú v slobodnej tvorbe. Nechcem nikoho presviedčať o opaku a vyzývať ich k pozitívnemu vnímaniu európskych direktív, ale ponúkam môj pohľad k tejto téme.

Podieľať sa na tvorbe prostredia je veľkou výsadou, ale aj zodpovednosťou. Túto výsadu, ale aj zodpovednosť, nesú na pleciach práve architekti. Oni sú tí, ktorí vstupujú do prostredia so svojou víziou ako toto prostredie dotvoriť, ako navrhnúť budovu, ako ju vyriešiť v širších vzťahoch, ako navrhnúť jej dispozíciu, prevádzku, ako zabezpečiť požadovaný užívateľský komfort, aby sa stala pozitívnou súčasťou daného prostredia. V súčasnosti k týmto všetkým požiadavkám, ktoré musia v návrhu zohľadniť, pristupuje ešte energetické hľadisko. Musia navrhovať budovu tak, aby nezaťažovala prostredie, aby bola energeticky úsporná alebo dokonca energeticky pasívna či plusová. A toto nové hľadisko – energetické – je pre mnohých bremenom, ktoré sa im už nechce niesť.

Ja sa ale domnievam, že architektov v súčasnosti obmedzuje v tvorbe podstatne viac všelijakých iných faktorov ako len faktor energetický. Projektov na zelenej lúke prakticky niet, stále viac je rekonštrukcií a prieluk, kde je obmedzení neúrekom. Bohatých investorov, ktorí by nestrážili prísne rozpočet stavby, takisto niet a to je veľmi často, najmä teraz počas krízy, zásadné obmedzenie. Zároveň stúpa počet investorov, ktorí požadujú nielen architektonicky a prevádzkovo dobré a vtipné riešenia za rozumnú cenu, ale aj energeticky úsporné riešenia. Uvedomujú si architekti, že ak im takéto riešenia nebudú vedieť ponúknuť, vypadnú z kola von? Že stratia zákazku, stratia biznis? Navrhnúť energeticky úspornú a zároveň architektonicky kvalitnú budovu sa totiž nedá oddeliť. Je to o koncepte!

Keď si prelistujete zahraničné architektonické časopisy, alebo pozriete odkazy na medzinárodné architektonické súťaže a projekty na internete, zistíte, že tam sa nijako zvlášť nezdôrazňuje to, že budovy sú navrhované ako energeticky pasívne alebo dokonca plusové. Berie sa to ako samozrejmosť! Ako niečo, čo je v súčasnosti samozrejmou požiadavkou investorov. A nikto z architektov nad tým nenarieka a asi ani netvrdí, že ho to obmedzuje v tvorbe. Inak by sa predsa súťaže asi nezúčastnil, nie?

Milí architekti, niet inej cesty, treba sa určite začať viac vzdelávať v tejto oblasti, aby ste boli schopní práve svoju tvorivosť  a nadanie pre tvorbu budov a prostredia pretaviť aj do konkrétnych projektov energeticky úsporných budov. Niektorí to pochopili a ponúkajú takéto riešenia svojim investorom. Iní chcú robiť hlavne dobrú a kvalitnú architektúru a európskymi energetickými direktívami sa zatiaľ príliš nechcú zapodievať. Práve tým odkazujem: nedovoľte, aby nám tu vznikali síce energeticky pasívne alebo až plusové budovy, ktoré budú z hľadiska energetického vyriešené brilantne, ale bude im chýbať to podstatné: kvalitná architektúra.

UDRŽATEĽNOSŤ VO VÝSTAVBE

 • Dnešný hosť rubriky: Knauf Insulation

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY

 • Postupy v zlepšovaní energetickej hospodárnosti budov do roku 2020
 • Verejné budovy a úspory energií

DISKUSNÉ FÓRUM

 • Bioplynové stanice na Slovensku

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY

 • Financovanie projektov energetickej efektívnosti v mestách a obciach

V súčasnej zložitej finančnej situácii je dôležité pozrieť sa, akým spôsobom možno pre mesto či obec získať finančné zdroje na pokrytie investičných nákladov na projekty energetickej efektívnosti a využitia OZE, ktoré v konečnom dôsledku znížia výdavky samospráv, ako aj náklady ich samotných občanov. Investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie môžu taktiež výrazne prispieť k udržiavaniu zamestnanosti, respektíve k tvorbe nových pracovných príležitostí. Ing. Katarína Korytárová, PhD. z Ministerstva hospodárstva SR vo svojom príspevku ďalej konštatuje, že v podstate existujú dva druhy finančných zdrojov pre samosprávy – vnútorné (domáce) a vonkajšie (európske a iné medzinárodné). Keďže domáce dodatočné finančné zdroje pre samosprávy sú obmedzené, je potrebné čerpať z už existujúcich zdrojov – a to najmä uplatňovaním princípov energetickej efektívnosti v rámci verejného obstarávania, ako aj spracovaním inventáru budov vo vlastníctve danej samosprávy a následným znižovaním stavu nepotrebných energeticky náročných objektov, zlepšovaním tepelno-technických vlastností existujúcich budov s vysokou spotrebou energie, prenájmom energeticky efektívnych budov a priestorov, ktoré využíva dané mesto, obec…

Financovanie projektov energetickej efektivnosti v mestach a obciach

 • Vplyv energetickej efektívnosti na certifikáciu

V tomto príspevku jeho autor Ing. Milan Janák, PhD. zo spoločnosti Simulácie Budov, s. r. o. opäť prináša stručnú charakteristiku vplyvu energetickej efektívnosti v dvoch certifikačných metódach a to BREEAM a LEED, ktoré boli síce už stručne predstavené v májovom čísle časopisu Eurostav 5/2012, no tentoraz sa ich autor snaží porovnať. Na rozdiel od prístupu metódy BREEAM, kde sa energie vyjadrujú a hodnotia v kWh/(m2.rok) alebo emisiách CO2/(m2.rok) prístup v rámci metódy LEED vyjadruje a porovnáva celkovú cenu energie pri prevádzke budovy za rok.

ŠPECIÁL

 • Progresívne systémy techniky prostredia

ARCHITEKTÚRA

 • Bratislava Business Center 1 Plus

VÝSTAVBA VO SVETE

 • „Námornícky“ komplex MERENKULKIJANRANTA
 • Energeticky úsporný dom v Poľsku

Na juhu Poľska práve dokončili zvonka zelený a zvnútra červený, udržateľný a energeticky úsporný rodinný dom. Autor arch. Peter Kuczia sa inšpiroval miestom, do ktorého je dom situovaný a jeho tradičnou architektúrou, aby navrhol a zrealizoval moderný, architektonicky zaujímavý a zároveň útulný a pohodlný rodinný dom. Kompaktný tvar domu a hospodárne usporiadanie detailov ušetria majiteľom energiu a zároveň peniaze. Dom je rozdelený do dvoch blokov: jeden má sedlovú strechu aj fasády pokryté vláknocementovými bridlicami a druhý – na dočasné užívanie – je s plochou zelenou strechou a dreveným obkladom fasád. Dom využíva pasívne a aktívne solárne komponenty, zelené materiály a technológie, vrátane recyklovaných materiálov, solárne panely a vysoko kvalitné izolačné systémy. Zelená strecha druhého bloku s vysadenými suchomilnými rastliny napomáha pri znižovaní tepla. Dom bol zrealizovaný s veľmi obmedzeným rozpočtom…

Energeticky dom v Poľsku

PRIPRAVOVANÉ INVESTÍCIE

 • Nové kultúrne centrum v Bordeaux

INDUSTRIÁL

 • Regiocentrum Nový pivovar

DREVENÉ KONŠTRUKCIE

 • Určenie mechanických vlastností dreva

MOSTY

 • Oblúkové murované mosty

PATENTY V STAVEBNÍCTVE

 • Komplex na výrobu energie z odpadov

INFOSERVIS

PREHĽAD

es_9_2012_titulka

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>