Normalizované hodnoty tepelných odporov podľa STN 73 0540-2 (2002)

Apríl 5, 2010 - rubrika: BUDOVA A ENERGIA, STAVEBNÉ TABUĽKY, Teplotechnika, Teplotechnika - autor: Vladimír Valent

front Tepelný odpor R (m2K/W) vyjadruje odpor 1 m2 konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1K. Tepelný odpor je priamo závislý na teplotechnických a fyzikálnych vlastnostiach stavebného materiálu. Veľkosť tejto veličiny sa predpisuje east Inflatablesv technických normách alebo smerniciach pre projektovanie.
  

Druh stavebnej konštrukcie

RN (m2.K.W-1)

novostavba 

rekonštruovaná budova

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom viac ako 45 stupňov

3,00

2,00

Strecha plochá a šikmá so sklonom 45 stupňov a menej

4,90

3,20

Strop nad vonkajším prostredím

4,80

3,10

Strop pod nevykurovaným priestorom

3,80

2,70

Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:

   

- do 10 K

0,40

0,10

- do 15 K

0,70

0,30

- do 20 K

1,00

0,50

- do 25 K

1,30

0,70

- nad 25 K

2,00

1,00

Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy:

   

- do 0,5 m

2,00

1,50

- nad 0,5 m do 2,0 m

1,50

1,00

- nad 2,0 m

1,20

0,70

Podlaha vykurovaného priestoru na teréne:

   

- v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu obvodovej steny

2,30

1,50

- ostatné prípady

1,50

1,00

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE:

  1. ,NORMA STN – STN 73 0540-2 (2002).

 

-

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>