Eskalátory

November 14, 2009 - rubrika: ARCHITEKTÚRA, Princípy navrhovania - autor: Peter Blaha

Eskalatory FrontEskalátory (pohyblivé schody) sú zariadenia, ktoré slúžia na prepravu osôb vo vertikálnom smere. Komplexným návrhom ako aj kompletnou dodávkou eskalátorov sa zaoberajú špecializované firmy, pre architekta alebo projektanta je dôležité poznať len niekoľko základných princípov.

Najdôležitejším parametrom pri návrhu eskalalátora je jeho sklon – eskalátory sa vyrábajú v sklone 30° alebo 35°. Ďalším údajom je svetlá šírka pohyblivého schodiska, z ktorého samozrejme vyplýva jeho prepravná kapacita. Štandardnými šírkami eskalátorov je rozmer 600 mm, 800 mm alebo 1000 mm.

Podstatou eskalátora je pohyblivé schodisko poháňané elektromotorom. Aby bola preprava osôb pohodlnejšia a bezpečnejšia, spolu so schodiskom sa rovnomerne posúva aj gumové zábradlie.

eskalatory-10

eskalatory-09

Aj keď eskalátory podobne ako výťahy slúžia na uľahčenie pohybu ľudí medzi rôznymi výškovými úrovňami, oproti výťahom majú eskalátory niekoľko výhod – majú vyššiu prepravnú kapacitu, podieľajú sa na architektonickom výraze interiéru či exteriéru (sú architektonickým prvkom), sú prijateľné aj pre ľudí trpiacich klaustrofóbiou a v prípade poruchy môžu slúžiť ako klasické (aj keď trochu neštandardné) schody. Špeciálne počasiuvzdorné povrchy umožňujú ich inštaláciu aj v exteriéri.

eskalatory-11

Na eskalátor netreba čakať (okrem extrémnych prípadov veľkého množstva ľudí) a naopak, na menej frekventovaných miestach je eskalátory možné nastaviť tak, aby sa rozbehli len keď senzor zachytí pohyb prichádzajúceho človeka, takže šetria elektrickú energiu.

eskalatory-12

Princíp eskalátorov spočíva v reťazovo prepojených článkoch – schodoch, ktoré obiehajú po uzavretej cyklickej  dráhe spôsobom, že   horná polovica eskalátora má pohyblivé schody natočené tak, aby sa na ne človek mohol postaviť. V uzavretej konštrukcii eskalátora je potom druhá polovica článkov obrátená dolu hlavou a vracia sa v protismere pohybu pasažiera na pôvodnú pozíciu.

Prvé eskalátory boli použité koncom 19. storočia v Spojených štátoch amerických, kde vzniklo aj ich medzinárodné pomenovanie (skomoleninou anglického slova elevator (výťah) a latinského slova scalae (schodisko, rebrík). Dnes sa využívajú na miestach s veľkou koncentráciou pohybu peších osôb, t.j. predovšetkým v obchodných centrách, staniciach metra, letiskách, hoteloch, podchodoch, reprezentatívnych vstupoch budov.

Orientačné parametre typických eskalátorov od najznámejších výrobcov sa nachádzajú v prehľadnej tabuľke:

ESKALÁTORY

KONE (ECO 3000)

OTIS (506 NCE)

- sklon

30°, 35°

30°, 35°

- prostredie

exteriér, interiér

 

- šírka schodu

600 mm, 800 mm, 1000 mm

600 mm, 800 mm, 1000 mm

- typ balustrády ("zábradlie")

presklené, nerezové

 

- výška balustrády

1000 mm, 1100 mm

930 mm, 1000 mm

- rýchlosť

0,5 m/s; 0,2 m/s (úsporný režim)

0,5 m/s

- kapacita prepravy (0,5 m/s)

 

cca 4500 osob/hod (600 mm); cca 6750 osob/hod (800 mm);

 

 

cca 9000 osob/hod (1000 mm)

- napájanie

 

380 – 415 V

 

 

 

- celková čistá šírka eskalátora

1100 mm (600 mm), 1300 mm (800 mm), 1500 mm (1000 mm)

1144 mm (600 mm), 1347 mm (800 mm), 1550 mm (1000 mm)

- celková konštrukčná šírka eskalátora

1160 mm (600 mm), 1360 mm (800 mm), 1560 mm (1000 mm)

1230 mm (600 mm), 1430 mm (800 mm), 1630 mm (1000 mm)

- prevýšenie eskalátora

do 6000 mm OK

 

- min. "svetlá výška" eskalátora

2300 mm

2300 mm

- celková dĺžka eskalátora = L

L = a + 4663 mm (pre sklon 30°)

L = 10 368 mm (sklon 30°, H = 3300 mm)

   (t.j. konštrukčný otvor – dĺžka)

L = a + 4796 mm (pre sklon 35°)

L =  9 459 mm (sklon 35°, H = 3300 mm)

  H = prevýšenie (výškový rozdiel podláh)

(a = H x 1,7321 pre sklon 30°; a = H x 1,428 pre sklon 35°)

L = 12 792 mm (sklon 30°, H = 4700 mm)

 

 

L = 11 459 mm (sklon 35°, H = 4700 mm)

      horná podpera (R1), sklon 30°

L / 1000 x 3,8 + 8 (600 mm); L / 1000 x 4,4 + 8 (800 mm); L / 1000 x 5 + 8 (1000 mm)

600 mm: 42,7 kN (H = 3000mm); 48,7  kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 47,4 kN (H = 3000mm); 54,5 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 53,8 kN (H = 3000mm); 62 kN (H = 4000 mm)

     horná podpera (R1), sklon 35°

L / 1000 x 3,9 + 8 (600 mm); L / 1000 x 4,5 + 8 (800 mm); L / 1000 x 5,1 + 8 (1000 mm)

600 mm: 40,8 kN (H = 3000mm); 45,9  kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 44,9 kN (H = 3000mm); 50,9 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 51,3 kN (H = 3000mm); 58,2 kN (H = 4000 mm)

      spodná podpera (R2), sklon 30°

L / 1000 x 3,2 + 2 (600 mm); L / 1000 x 4,4 + 2 (800 mm); L / 1000 x 5 + 2 (1000 mm)

600 mm: 38 kN (H = 3000mm); 44 kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 42,7 kN (H = 3000mm); 49,8 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 49,1 kN (H = 3000mm); 57,3 kN (H = 4000 mm)

     spodná podpera (R2), sklon 35°

L / 1000 x 3,9 + 2 (600 mm); L / 1000 x 4,5 + 2 (800 mm); L / 1000 x 5,1 + 2 (1000 mm)

600 mm: 36,1 kN (H = 3000mm); 41,2  kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 40,2 kN (H = 3000mm); 46,2 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 46,6 kN (H = 3000mm); 53,5 kN (H = 4000 mm)

- svetlá výška hornej podpery R1

1045 mm (sklon 30°), 1075 mm (sklon 35°)

min 997 mm

- svetlá výška spodnej podpery R2

1140 mm (sklon 30°), 1170 mm (sklon 35°)

min 1060 mm

ESKALÁTORY

THYSSEN (Velino Base)

SCHINDLER (9300 AE)

- sklon

(27,3°), 30°, 35°

30°, 35°

- šírka schodu

600 mm, 800 mm, 1000 mm

600 mm, 800 mm, 1000 mm

- výška balustrády

1000 mm

900 mm, 1000 mm

- rýchlosť

0,5 m/s (0,65 m/s)

0,5 m/s (0,65 m/s)

- kapacita prepravy (0,5 m/s)

cca 6750 osob/hod (800 mm) – 0,5 m/s

cca 4500 osob/hod (600 mm); cca 6750 osob/hod (800 mm);

 

cca 9000 osob/hod (1000 mm) – 0,5 m/s

cca 9000 osob/hod (1000 mm)

- napájanie

230 – 400 V

 

- celková čistá šírka eskalátora

1330 mm (800 mm), 1530 mm (1000 mm)

1140 mm (600 mm), 1340 mm (800 mm), 1540 mm (1000 mm)

- celková konštrukčná šírka eskalátora

1390 mm (800 mm), 1590 mm (1000 mm)

1200 mm (600 mm), 1400 mm (800 mm), 1600 mm (1000 mm)

- prevýšenie eskalátora

do 6000 mm OK (min. 2850 mm)

do 6000 mm OK

- min. "svetlá výška" eskalátora

2300 mm

2300 mm

- celková dĺžka eskalátora = L

sklon 30°:    L = H / tangens 30° + 4700 mm

L = H x 1,732 + 4731 mm (pre sklon 30°)

   (t.j. konštrukčný otvor – dĺžka)

sklon 35°:    L = H / tangens 35° + 4700 mm

L = H x 1,428 + 4825 mm (pre sklon 35°)

      horná podpera (R1), sklon 30°

 

600 mm: 47 kN (H = 3000mm); 53 kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 53 kN (H = 3000mm); 61 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 60 kN (H = 3000mm); 68 kN (H = 4000 mm)

      horná podpera (R1), sklon 35°

 

600 mm: 44 kN (H = 3000mm); 49 kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 50 kN (H = 3000mm); 56 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 56 kN (H = 3000mm); 63 kN (H = 4000 mm)

      spodná podpera (R2), sklon 30°

 

600 mm: 39 kN (H = 3000mm); 45 kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 46 kN (H = 3000mm); 53 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 52 kN (H = 3000mm); 61 kN (H = 4000 mm)

      spodná podpera (R2), sklon 35°

 

600 mm: 37 kN (H = 3000mm); 42 kN (H = 4000 mm)

 

 

800 mm: 42 kN (H = 3000mm); 48 kN (H = 4000 mm)

 

 

1000 mm: 49 kN (H = 3000mm); 55 kN (H = 4000 mm)

- svetlá výška spodnej podpery R2

 

1200 mm (1400 mm zárez na oil separator)

- váha eskalátora

[ 6920 kg (sklon 30°, H = 4000 mm) ]

 

- konštrukčný otvor na inštaláciu eskalátora

3500 x 3500 mm

 

eskalatory-01

eskalatory-02

eskalatory-03

eskalatory-04

eskalatory-05

eskalatory-06

eskalatory-07

eskalatory-08

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE:
  1. , W.: ESKALATORY. www.wikipedia.org, [ cit. 1. 7. 2006 ]. Dostupné na webovskej stránke (world wide web): http://www.wikipedia.org
  2. , Propagačné materiály firiem KONE, SHINDLER, THYSSEN a OTIS

Add Comment RegisterZanechaj komentár

_________________________

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


(vyžadované)

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>